Exempelsamling i Grundläggande datorteknik

Uppgifterna i denna exempelsamling anknyter direkt till läroboken "Grundläggande datorteknik för högskolans ingenjörsutbildningar". Utöver teoriuppgifter finns det också uppgifter som du löser med hjälp av simulatorn Digiflisp, och FLISP-handboken.


Version 2023-01-28. Observera att exempelsamlingen fortlöpande underhålls och kompletteras med nya uppgifter.