Maskinorienterad Programmering Exempelsamling

 • Inledande uppgifter i C
 • Bitmanipulering i C
 • Strängar

  Kodgenerering för ARM/Thumb
 • Datadeklarationer och tilldelningar
 • Typkonverteringar
 • Uttrycksevaluering
 • Subrutiner-parametrar,returvärden och lokala variabler
 • Fält och sammansatta typer
 • Pekare, pekararitmetik

  Periferikretsar
 • GPIO Initiering/programmering digital I/O
 • SYSTICK programmering av enkel räknarkrets

  Undantag och avbrott
 • Externa avbrott