Om GMV

År 1977 startade jag mitt första företag "ljudgruppen". Där sysslade vi enbart med analog elektronik för ljudupptagning och ljudåtergivning. Vi byggde olika typer av mixerbord såväl som "equalizers", slutförstärkare och högtalare ( s.k. "Public Address"-system). Tillverkningen var småskalig och det manuella inslaget var dominerande. Samtidigt som konkurrensen var knivskarp och en helt ny teknikform, digitaltekniken, började påverka ljudutrustningar mer och mer lades företaget ned redan 1980.

Flera år senare, 1989, startades "Göteborgs Mikrovaror" (GMV). Från början med inriktning mot datorsystem och systemprogramvara men efterhand med allt större tonvikt kring pedagogisk utrustning primärt för undervisningsändamål. Under många år (1989-2005) drevs läromedelsutvecklingen i samarbete med en nära kollega ("microlf"). Vi skapade flera olika mikrodatorbaserade laborationssystem (hårdvara, programvara och läromedel) tillsammans. Resultaten av dessa samarbeten håller vi nu på att succesivt återställa, digitalisera och placera i ett överskådligt arkiv som du hittar här på hemsidan.

I dag sker fortfarande utveckling av läromedel om än i begränsad omfattning. Samtidigt fortsätter vi att förbättra programvaror (assemblatorer, kompilatorer, simulatorer etc.) för våra, numera pensionerade, laborationssystem. Dessa programvaror kan också laddas ned via 'Arkivet'.