Digiflisp

Läromedel för Grundläggande datorteknik.

"Grundläggande datorteknik med Digiflisp" är ett komplett material avsett att användas vid en fördjupning inom gymnasieskolan eller introduktion till datorteknik inom flera av högskolans ingenjörsutbildningar.
Senaste programversion är 1.05.Resurser

Utöver textbok och arbetsbok (Studentlitteratur) består läromedlet av: simulatorer (Windows, Mac Osx och Linux), dokumentation av läromedlets mikroprocessor (FLISP), exempelsamling med extra uppgifter och lösningar utöver arbetsboken och ett presentationsmaterial avsett att användas under en föreläsningsserie. Allt sammans på elektronisk form, nedladdningsbart från denna sida.
 • Programvaror, senaste versioner finner du alltid här.
 • Handboken är ett oumbärligt komplement i kursmaterialet. I denna ges en fullständig beskrivning av FLIS-processorn och den används i samband med större delen av arbetsboken.
 • I exempelsamlingen finns en lång rad övningsuppgifter som både kompletterar och utvidgar arbetsboken.

Installation under Window

Distributionen är avsedd för Windows 7 och senare. Windowsdistributionen är ett komplett självextraherande installationsprogram, med digital signatur ("GMV, Göteborgs Mikrovaror"). Undvik att installera DIGIFLISP-distributioner som saknar digital signatur.
 digiflisp-x.xx-setup.exe
Installera på vanligt sätt genom att starta programmet.

Installation under LINUX

Anvisningarna förutsätter att du laddat hem distributionerna och att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek under /Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra installationen.
För Debian 9 finns det färdigt paket.
Installera distributionen:
sudo dpkg -i digiflisp_x.xx_amd64.deb
Under systemmenyns flik "Educations" finns nu en länk för att snabbt starta DIGIFLISP. Vill du ta bort installationen ger du kommandot:
sudo dpkg -r digiflisp
För övriga LINUX-varianter kommer DIGIFLISP som komprimerad "tarball", enklast är att packa upp den under /usr/local/bin. Då finns DIGIFLISP vanligtvis i sökvägen om du vill starta programmet från kommandoraden i en terminal. Samtidigt är det enkelt att skapa en länk till "desktop" om du föredrar det.
  cd /usr/local/bin
  cp ~/Downloads/digiflisp-x-xx.tar.gz .
  gunzip digiflisp-x-xx.tar.gz
  tar xvf digiflisp-x-xx.tar
  rm digiflisp-x-xx.tar

Installation under Mac OsX

Distributionen är avsedd för version 10.10 eller senare.
Digiflisp kommer som "bundle", enklast är att packa upp den under /Applications.
Anvisningarna förutsätter att du laddat hem distributionerna och att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek under /Downloads. Du kan öppna ett terminalfönster och installera enligt följande:
  cd /Applications
  cp ~/Downloads/digiflisp.app.x-xx.zip .
  unzip digiflisp.app.x-xx.zip