Resurssida datorteknik från grunden med FLISP

DigiFlisp9 - Grön textbok och arbetsbok - Version 1.03


Läs om böckerna här. Rapportera gärna synpunkter och/eller "buggar" till digiflisp(at)gbgmv.se.
 

Länk

Operativsystem

Version


digiflisp-1.03-setup.exe

Windows

1.03

digiflisp-1.03-tar.gz

Linux

1.03

digiflisp.app-1.03.zip

Mac OSX

1.03

 

Installation av Digiflisp för Windows.

Distributionen är avsedd för Windows 7 och senare.

Windowsdistributionen är ett komplett självextraherande installationsprogram, med digitala signaturer. Det krävs att vc2015 run-time-bibliotek från Microsoft har installerats på din dator. Får du felmeddelande då du försöker starta Digiflisp kan du då behöva installera "vc2015 redistributable", det gör du härifrån.

 

Installation av Digiflisp för LINUX

Distributionen är testad för Debian 8 och Ubuntu 16.04

Digiflisp, kommer som komprimerad "tarball", enklast är att packa upp den under /usr/local/bin. Då finns Digiflisp vanligtvis i sökvägen om du vill starta programmet från kommandoraden i en terminal. Samtidigt är det enkelt att skapa en länk till "desktop" om du föredrar det. Anvisningarna förutsätter att du laddat hem distributionerna och att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek under /Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra installationen:

 

cd /usr/local/bin
cp ~/Downloads/digiflisp-1-
03.tar.gz .
gunzip digiflisp-1-
03.tar.gz
tar xvf digiflisp-1-
03.tar
rm digiflisp-1-
03.tar

 

Installation av programvaror för OSX

Distributionen är avsedd för version 10.10 eller senare

Digiflisp kommer som "bundle", enklast är att packa upp den under /Applications. Anvisningarna förutsätter att du laddat hem distributionerna och att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek under /Downloads. Du kan öppna ett terminalfönster och installera enligt följande:

cd /Applications
cp ~/Downloads/digiflisp.app.1-03.zip .
unzip digiflisp.app.1-03.zip

 

 

 


Handbok och övningsmaterial

Handboken är ett oumbärligt komplement i kursmaterialet. I denna ges en fullständig beskrivning av FLIS-processorn och den används i samband med större delen av arbetsboken. I exempelsamlingen finns dessutom en lång rad övningsuppgifter som både kompletterar och utvidgar arbetsboken.


FlispProcessorHandbok.pdf

Handbok för FLISP, innehåller den fullständiga beskrivningen av FLIS-datorn

2016-06-03