Digiflisp
Nytt: Senaste Windows-version (1.10) stödjer den nya laborationsmodulen LU2. Läromedlen kring "Digiflisp" utgör ett omfattande material avsett att användas i kurser som ska ge en introduktion till datorteknik och digitalisering inom högskolans olika ingenjörsutbildningar. De metoder som läromedlet utnyttjar för att uppnå dessa mål är främst att stimulera och utnyttja nyfikenhet kring vad denna teknik har att erbjuda.

Kursmaterialet förutsätter inga föregående högskolestudier och kan därför användas redan under ett första år på högskolan, men även under ett avslutande år på en 4-årig teknisk/naturvetenskaplig gymnasieutbildning.

Målsättningar för studier med läromedlet är bland annat att:
 • Ge en förståelse för möjligheter, men även begränsningar, för hur modern datorteknik (digitaliseringsteknik) är det viktigaste, och dagligen mest använda tekniska hjälpmedel för flera professioner i vårt samhälle.
 • Ge den nödvändiga teknikgrund som krävs för utbildningar som omfattar programmering och systemutveckling för nya datorer, avsedda att möta prestadakrav från ML (Maskininlärning) och AI (Artificiell intelligens).


 • Resurser

  • Laborationsutrustning för Digiflisp. All hårdvara för Digiflisp är utvecklad på Chalmers och alla underlag för produktion av laborationsutrustning är kostnadsfri öppen kod. Kontakta GMV om du vill skapa din egen laborationsmiljö.
  • Digiflisp-simulator finns som gratis programvara för de tre olika plattformar som i dag dominerar, Windows, Linux och MacOS. Längre ned beskrivs hur du installerar Digiflisp.
  • Handboken är ett oumbärligt komplement i kursmaterialet. I denna ges en fullständig beskrivning av FLIS-processorn och den används i samband med större delen av arbetsboken. FLISP handbok.
  • Exempelsamlingen kompletterar arbetsboken med flera övningsexempel för instudering. Senaste "on-line" version. Exempelsamlingen är under ständig utveckling och kan enkelt modifieras för kursspecifika ändamål. En tidig version, på PDF-format, finns här
  • En detaljerad arbetsbok med exempel och övningsuppgifter för användning med Digiflisp-simulatorn. se beskrivning finns utgiven på Studentlitteratur.
  • En utförlig teoribok se beskrivning

  Installation under Windows

  Distributionen är avsedd för Windows 10 och senare. Windowsdistributionen är ett komplett självextraherande installationsprogram, med digital signatur ("GMV, Göteborgs Mikrovaror"). Undvik att installera DIGIFLISP-distributioner som saknar digital signatur.
   digiflisp-1.10-setup.exe				
  
  Installera på vanligt sätt genom att starta programmet. Digiflisp är nu klar att användas.

  Installation under LINUX

  För Debian-baserad LINUX finns färdigt paket. För övriga LINUX-varianter kommer DIGIFLISP som komprimerad "tarball". Anvisningarna förutsätter att distributionen på vanligt sätt laddas till ditt hembibliotek under /home/ANVÄNDARE/Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra själva installationen.

  Debian LINUX:
  Ladda hem filer:
  digiflisp_1.10_amd64.deb				
  digiflisp_1.10_amd64.deb.md5				
  
  Kontrollera att detta är en riktig distribution med kommandot:
  cd ~/Downloads
  md5sum -c digiflisp_1.10_amd64.deb.md5
  
  Installera med kommandot:
  sudo dpkg -i digiflisp_1.10_amd64.deb
  
  Under systemmenyns flik "Educations" finns nu en länk för att snabbt starta DIGIFLISP. Digiflisp är nu klar att användas.

  Vill du ta bort installationen ger du kommandot:
  sudo dpkg -r digiflisp
  


  Övriga LINUX:
  Ladda hem filer:
  digiflisp_1.10_tar.gz				
  digiflisp_1.10_tar.gz.md5				
  
  Kontrollera att detta är en riktig distribution med kommandot:
  cd ~/Downloads
  md5sum -c digiflisp_1.10_tar.gz.md5
  
  Enklast är att packa upp under /usr/local/bin. Då finns DIGIFLISP vanligtvis i sökvägen om du vill starta programmet från kommandoraden i en terminal. Samtidigt är det enkelt att skapa en länk till "desktop" om du föredrar det.
    su 
    cd /usr/local/bin
    cp /home/ANVÄNDARE/Downloads/digiflisp_1.10_tar.gz .
    gunzip digiflisp_1.10_tar.gz
    tar xvf digiflisp_1.10_tar
    rm digiflisp_1.10_tar
    exit 
  
  Digiflisp är nu klar att användas.

  Ta bort installationen med kommandot:
  sudo rm /usr/bin/digiflisp /usr/bin/qaflisp
  

  Installation under macOS

  Distributionen är avsedd för version 10.10 eller senare.
  Digiflisp kommer som "bundle", enklast är att packa upp den under /Applications. Denna version har inte signerats digitalt.

  Ladda hem fil:
  digiflisp.app.1.10.zip				
  
  Följande anvisningar förutsätter att distributionen nu finns i ditt hembibliotek under ~/Downloads. Du kan öppna ett terminalfönster och installera enligt följande:
  cd /Applications
  cp ~/Downloads/digiflisp.app.1.10.zip .
  unzip digiflisp.app.1.10.zip
  
  Digiflisp är nu klar att användas.
  Om Digiflisp inte startar kan det bero på att biblioteken libpng och libtiff saknas. Dessa kan då installeras härifrån...
  http://macappstore.org/libpng
  https://formulae.brew.sh/formula/libtiff
  Ta bort installationen med kommandot:
  rm -R /Applications/digiflisp.app