ETERM8/SimServer

Läromedel för Maskinorienterad programmering.

Läromedlet har konstruerats kring en kraftfull 32-bitars ARM-processor ( STM32F4 från STMicroelectronics ) och består bland annat av: Laborationsdator i Europakortsformat, en rad generella laborationskort, specialkonstruerad programvara (ETERM8/SimServer), en komplett anpassad C-miljö med GCC och CodeLite.
Senaste programversion är 0.95.


Resurser

Utöver en utförlig arbetsbok består läromedlet av: simulatorer (Windows, Mac Osx och Linux), exempelsamling med extra uppgifter och lösningar utöver arbetsboken. Dokumentation i form av en "länksamling" av alla nödvändiga handböcker och anvisningar Allt sammans kan du ladda hem från denna sida.

ETERM används i de inledande momenten för att ge grunderna för assemblerprogrammering. ETERM är en sammansatt miljö där man kan redigera en assemblerkälltext, assemblera den till maskinkod och utföra program i den inbyggda simulatorn. Speciellt simuleras laborationsdatorn MD407 och alla dess olika tillbehörskort.
SimServer innehåller simuleringsfunktionerna i ETERM men har utformats för användning tillsammans med en komplett C-utvecklingsmiljö (CodeLite och GCC för ARM).
I arbetsboken behandlas såväl ETERM som CodeLite/GCC i en laborationsserie som leder fram till konstruktionen av ett enkelt datorspel (modell äldre).
Samtliga laborationskort som krävs för laborationsserien ingår i simulatorerna ETERM/SimServer.
CodeLite och GCC, "Open Source" programutvecklingsmiljö (IDE) och den välbekanta Gnu C-kompilatorn som i fallet ARM har kommit att bli industristandard. Tänk på att de versioner du når härifrån har anpassats som en kors-utvecklingsmiljö för ARM. Vill du nå originalversionerna så finns dom här ( CodeLite , GCC för ARM ).
Tänk också på att de anvisningar vi tillhandahåller här förutsätter att du använder våra distributioner. Om du väljer att installera andra distributioner eller att "uppgradera" kan det därför hända att det inte fungerar som avsett.

Utöver programdistributioner tillhandahåller vi:
 • QuickGuide: En "formelsamling" som utgör ett oumbärligt komplement i kursmaterialet.
 • Ett litet prov på arbetsboken, innehållsförteckning och kapitlen 1 och 2, nog för att komma i gång med ETERM, skriva assemblerprogram och testa dessa i den simulerade miljön.
 • En exempelsamling med en lång rad övningsuppgifter som både kompletterar och utvidgar arbetsboken. Den har utformats som en Web-sida vilket gör att den enkelt kan anpassas. Packa upp filen (Exempelsamling.zip) och öppna "index.html" i din Web-läsare. I exempelsamlingen finns också en introduktion som bland annat innehåller anvisningar om hur du laddar hem och installerar CodeLite/GCC för ARM.

Installation under Window

Distributionen är avsedd för Windows 7 och senare och innehåller Eterm, SimServer och kommandoradsversioner av GNU binutils och GDB för ARM. Windowsdistributionen är ett komplett självextraherande installationsprogram, med digital signatur ("GMV, Göteborgs Mikrovaror"). Undvik att installera ETERM8-distributioner för Windows som saknar digital signatur.
 eterm8-X.XX-setup.exe
Installera på vanligt sätt genom att starta programmet.

Installation under LINUX

Anvisningarna förutsätter att du laddat hem distributionerna och att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek under /Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra installationen. För Debian-baserade system finns det färdiga paket, observera att de skiljer sig åt mellan Debian 8 och Debian 9. Installera distributionen:
sudo dpkg -i eterm8_x.xx_amd64.deb
Under systemmenyns flik "Educations" finns nu länkar för att snabbt starta Eterm, SimServer och GDB. Vill du ta bort installationen ger du kommandot:
sudo dpkg -r eterm8
För övriga LINUX-varianter kommer ETERM8 som komprimerad "tarball", enklast är att packa upp den under /usr/local/bin. Då finns programmen Eterm, SimServer och GDB vanligtvis i sökvägen om du vill starta dom från kommandoraden i en terminal. Samtidigt är det enkelt att skapa en länk till "desktop" om du föredrar det.
  cd /usr/local/bin
  cp ~/Downloads/eterm8-X-XX.tar.gz .
  gunzip eterm8-X-XX.tar.gz
  tar xvf eterm8-X-XX.tar
  rm eterm8-X-XX.tar

Installation under Mac OsX

Distributionen är avsedd för version 10.10 eller senare och kommer som "bundle", enklast är att packa upp den under /Applications. Anvisningarna förutsätter att du laddat hem distributionerna och att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek under /Downloads. Du kan öppna ett terminalfönster och installera enligt följande:
  cd /Applications
  cp ~/Downloads/eterm8.app.X-XX.zip .
  unzip eterm8.app.X-XX.zip