ETERM8/SimServer
Nytt: Senaste version är 0.980, fortfarande BETA alltså, Version 1.0 kommer med stöd för alla tidigare laborationsdatorer (GMV/microlf) Läromedlet för Maskinorienterad programmering har konstruerats kring en kraftfull 32-bitars ARM-processor. ( STM32F407 ) och består bland annat av:
 • Laborationsdator MD407 i Europakortsformat
 • Laborationskort, med enkla anslutningar via 10-polig flatkabelkontakt direkt till MD407.
 • ETERM8 IDE för assemblerprogrammering av MD407 och laborationskorten.
 • För programutveckling i C används CodeLite och GCC för ARM-processorer .


Resurser

 • Dokumentation av laborationsdator och laborationskort, länksamling.
 • En arbetsbok, där teori, exempel och praktiska övningsuppgifter samlats. Läsprov med innehållsförteckning och kapitlen 1 och 3. I kapitel 1 visas hur du arbetar med ETERM8, dvs. skriva assemblerprogram och testa dessa i den simulerade miljön. I kapitel 3 beskrivs användningen av GDB, CodeLite och SimServer för programutveckling i C. Du kan därför använda dessa kapitel för att kontrollera att dina programinstallationer fungerar som de ska.
 • En formelsamling, QuickGuide , som utgör en oumbärlig del av kursmaterialet.
 • Exempelsamlingen kompletterar arbetsboken med flera övningsexempel för instudering. Senaste "on-line" version. Exempelsamlingen är under ständig utveckling och kan enkelt modifieras för kursspecifika ändamål.

Installation under Windows

Distributionen är avsedd för Windows 10 och innehåller Eterm, SimServer och kommandoradsversioner av GNU binutils och GDB för ARM. Windowsdistributionen är ett komplett självextraherande installationsprogram, med digital signatur ("GMV, Göteborgs Mikrovaror"). Undvik att installera ETERM8-distributioner för Windows som saknar digital signatur.
 eterm8-0.980-setup.exe
ETERM8 och SimServer installeras på vanligt sätt genom att starta installationsprogrammet.

Installation under LINUX

För Debian-baserad LINUX finns färdigt paket. För övriga LINUX-varianter kommer ETERM som komprimerad "tarball". Anvisningarna förutsätter att distributionen på vanligt sätt laddas till ditt hembibliotek under /home/ANVÄNDARE/Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra själva installationen.

Debian LINUX:
Ladda hem filer:
eterm8_0.98_amd64.deb
eterm8_0.98_amd64.deb.md5
Kontrollera att detta är en riktig distribution med kommandot:
  cd ~/Downloads
  md5sum -c eterm8_0.98_amd64.deb.md5
Installera med kommandot:
  sudo dpkg -i eterm8_0.98_amd64.deb
Under systemmenyns flik Educations finns nu länkar för att snabbt starta ETERM8, SimServer och GDB för ARM.

Vill du ta bort installationen ger du kommandona:
  sudo dpkg -r eterm8
  rm ~/GMV/Eterm8.config
  rm ~/GMV/SimServer.config


Övriga LINUX:
Ladda hem filer: För övriga LINUX-varianter kommer ETERM8 som komprimerad "tarball".
eterm8_0.98_tar.gz
eterm8_0.98_tar.gz.md5
Enklast är att packa upp den under /usr/local/bin. Då finns programmen ETERM8, SimServer och GDB vanligtvis i sökvägen om du vill starta dom från kommandoraden i en terminal. Samtidigt är det enkelt att skapa länkar till "desktop" om du föredrar det.
  su
  cd /usr/local/bin
  cp ~/Downloads/eterm8_0.98_tar.gz .
  gunzip eterm8_0.98_tar_gz
  tar xvf eterm8_0.98_tar
  rm eterm8_0.98_tar
  exit
Vill du ta bort installationen ger du kommandona:
  su
  cd /usr/local/bin
  rm eterm8
  rm md407-ram.x
  rm simserver
  rm arm-none-eabi-as
  rm arm-none-eabi-ld
  rm arm-none-eabi-objcopy
  rm arm-none-eabi-objdump
  rm arm-none-eabi-gdb
  exit
  rm ~/GMV/Eterm8.config
  rm ~/GMV/SimServer.config

Installation under macOS

Distributionen är avsedd för version 10.10 eller senare och kommer som två "bundles", enklast är att installera dessa under /Applications.
Ladda hem filer:
eterm8.app.0.98.zip
simserver.app.0.98.zip
Anvisningarna förutsätter att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek (~) under ~/Downloads. Du kan öppna ett terminalfönster och installera enligt följande:
  cd /Applications
  cp ~/Downloads/eterm8.app.0.98.zip .
  unzip eterm8.app.0.98.zip
  cp ~/Downloads/simserver.app.0.98.zip .
  unzip simserver.app.0.98.zip
OBS: Om du får ett felmeddelande om felaktig sökväg från ETERM8 då du försöker assemblera en fil kan detta bero på att programmet placerats i "karantän" då det packades upp exempelvis av "Safari". Gör då på följande sätt:
1.Avsluta ETERM8.
2.Ta bort filen: ~/Library/Preferences/GMV/Eterm8.config
3.Starta ETERM8

Vill du avinstallera ETERM8 och SimServer tar du bort mapparna /Applications/eterm.app och /Applications/simserver.app. Du måste också ta bort de filer där programmets inställningar sparas:
~/Library/Preferences/GMV/Eterm8.config
~/Library/Preferences/GMV/SimServer.config