Rapportera gärna synpunkter och/eller "buggar" till eterm(at)gbgmv.se.


Resurssida Maskinorienterad programmering


Windows (installationsbeskrivning)

Länk

Beskrivning

Version


eterm8-2017-04-27-setup.exe

ETERM8 för Windows

BETA

simserver-2017-04-27-setup.exe

GDB SimServer med MD407 simulator

BETA

codelite-amd64-10.0.4.0.exe

CodeLite IDE, speciellt anpassad, komplett med GCC (64 bit) för Windows och korskompilator GCC-ARM. "Mallar" för MD407-projekt.

10.0.4.0


LINUX (installationsbeskrivning)

Länk

Beskrivning

Version


eterm8-2017-02-18.tar.gz

ETERM8 för LINUX

BETA

simserver-2017-02-18.tar.gz

GDB SimServer med MD407 simulator

BETA

CodeLite

CodeLite IDE, länk till installation direkt från CodeLites hemsida. Testat med version 9.2.

gcc-arm

Korskompilator, GCC för ARM

 2016-06-22

md407-templates-linux.zip

Mallar för MD407-projekt

 


Mac OS X (installationsbeskrivning)

Länk

Beskrivning

Version


eterm8.app-2017-02-18.zip

ETERM8 för OSX

BETA

simserver.app-2017-02-18.zip

GDB SimServer med MD407 simulator

BETA

CodeLite

OBS: Om du inte tidigare installerat Xcode ska du börja med att göra det.
Anvisningar finns här.
CodeLite IDE, länk till installation direkt från CodeLites hemsida. Testat med version 9.2.

gcc-arm

Korskompilator, GCC för ARM

2016-06-22

md07-templates-osx.zip

Mallar för MD407-projekt

 

 


Installation av programvaror för Windows.

Distributionen är avsedd för Windows 7 och senare.

Windowsdistributionerna är kompletta, självextraherande installationsprogram, dock utan digitala signaturer. Det krävs att vc2015 run-time-bibliotek från Microsoft har installerats på din dator. Får du felmeddelande då du försöker starta ETERM8 eller Simserver kan du då behöva installera "vc2015 redistributable", det gör du härifrån.


Installation av programvaror för LINUX

Distributionen är testad för Debian 8 och Ubuntu 16.04

ETERM8 och SIMSERVER, kommer som "tarballs", enklast är att packa upp dessa under /usr/local/bin. Då finns dom vanligtvis i sökvägen om du vill starta programmet från kommandoraden i en terminal. Skapa en länk till "desktop" om du föredrar det. Anvisningarna förutsätter att du laddat hem distributionerna och att dessa, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek under /Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra installationen:


cd /usr/local/bin
cp ~/Downloads/eterm8-2017-02-18.tar.gz .
gunzip eterm8-2017-02-18.tar.gz
tar xvf eterm8-2017-02-18.tar
rm eterm8-2017-02-18.tar

cp ~/Downloads/simserver-2017-02-18.tar.gz .
gunzip simserver-2017-02-18.tar.gz
tar xvf simserver-2017-02-18.tar
rm simserver-2017-02-18.tar.tar

CodeLite: Installera från Codelites hemsida. Codelite hamnar då i /usr/share/codelite.
Projektfil för MD407 md407-startup.zip, packas upp i ett nytt bibliotek under: /usr/share/codelite/templates/projects.


cd /usr/share/codelite/templates/projects

cp ~/Downloads/ md407-templates-linux.zip .
unzip md407-templates-linux.zip
rm md407-templates-linux.zip


GCC för Windows: ("native")  är normalt installerad så vi behandlar inte det här.

GCC-ARM:  Detta är ett stort programpaket och det kan det vara praktiskt att installera i ett eget hembibliotek: /usr/local/gcc-arm.

cd /usr/local
cp ~/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar.bz2 .
bunzip2 gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar.bz2
tar xvf gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2
mv gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2 gcc-arm
rm gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-linux.tar

Starta nu CodeLite.Gör kompilatorsökning dvs. välj:
'Settings | Build Settings (Add Compilers). – Add existing compiler'
I dialogen 'Select the compiler folder' väljer du biblioteket /usr/local/gcc-arm.

Upprepa för de kompilatorer du vill använda tillsammans med CodeLite.
Med detta ska installationen vara klar.

Om binärfilerna i gcc-arm/bin inte går att starta ken det bero på att vissa 32-bitars bibliotek saknas i din Linuxinstallation. Se då även: http://gnuarmeclipse.github.io/toolchain/install/ som beskriver 32-bitars bibliotek som eventuellt måste installeras.


Installation av programvaror för OSX (min. 10.10)

ETERM8 och SIMSERVER, kommer som "bundles", enklast är att packa upp dessa under /Applications.

cd /Applications

cp ~/Downloads/digiflisp.app.1-03.zip .

unzip digiflisp.app.1-03.zip


cp ~/Downloads/eterm8.app-2017-02-18.zip .

unzip eterm8.app-2017-02-18.zip

cp ~/Downloads/simserver.app-2017-02-18.zip .

unzip simserver.app-2017-02-18.zip

CodeLite: Kopiera komprimerad tar-fil till /Applications och packa upp här. Codelite hamnar då i /Applications/codelite.app.
Projektfiler (”templates”)  för MD407 md407-startup.zip, packas upp i ett nytt bibliotek under:
/
Applications/CodeLite.app/Contents/SharedSupport/templates/projects

cd /Applications/CodeLite.app/ Contents/SharedSupport/templates/projects
cp ~/Downloads/md407-templates-osx.zip .
unzip md407-templates-osx.zip


GCC-ARM: Detta är ett stort programpaket och det kan det vara praktiskt att installera i ett eget hembibliotek:
/Applications/gcc-arm.

mkdir /Applications/gcc-arm
cd /Applications/gcc-arm
cp ~/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-mac.tar.bz2 .
bunzip2 gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-mac.tar.bz2
tar xvf gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-mac.tar
mv gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-mac gcc-arm
rm gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-mac.tar


Starta nu CodeLite. Gör kompilatorsökning, dvs.:
'Settings | Build Settings (Add Compilers). – Add existing compiler' (det lilla gröna +-tecknet uppe till vänster)
I dialogen Select the compiler folder väljer du biblioteket
/Applications/gcc-arm.

Med detta ska installationen vara klar.