Välkommen till Göteborgs Mikrovaror

Version 1.03 av Digiflisp finns nu på resurssidan.

Programdistributioner och installationsbeskrivningar för "maskinorienterad programmering" , (2017-02-18) är nu uppdaterade.

Under 'Arkiv' hittar du tidigare produkter. Här samlar vi beskrivningar av laborationsdatorer och laborationskort, och alla de läromedel, som producerats genom åren, på elektronisk form.
Arkivet är ännu inte fullständigt men vi fyller på, efterhand, som materialet digitaliserats.