MC11

MC11, en kompakt och flexibel enkortsdator baserad på en MC68HC11 mikro-kontroller från 'Freescale' (Motorola). Den första versionen av MC11 levererades 1998 med monitor/debugger 'BUFFALO', som ursprungligen tillhandahölls av Motorola. Något senare anpassades också GMV's monitor/debugger DBGxx, som 'DBG11' för MC11'.

Översikt

DBG11 fanns för alla olika typer av MC11. "SP1" användes till originalversionen av MC11 medan "SP2" var avsedd för en MC11 med uppgraderad PAL-krets. Skillnaden var att mer RWM (flyktigt)-minne frigjordes för användarprogram i en MC11 med SP2.

Det residenta monitor-programmet placerades i en kapsel av FLASH-minnestyp, vilket gjorde det mycket enkelt att uppgradera eller byta ut monitorprogrammet.

Vid leverans var MC11 normalt bestyckat med MC68HC11A8, men varianter kunde förekomma. De olika varianterna uppvisade endast marginella skillnader.

Specifikationer

  • CPU: MC68HC11
  • 48 kB FLASH, varav 32kB upptas av monitor/debugger DBG12
  • 8 kB statiskt RWM.
  • Integrerad IO, seriekretsar, AD/DA och räknarkretsar.