MC68
MC68 introducerades 1994 och kom att bli en av de mest spridda och använda laborationsdatorerna i Sverige. Konstruktionen av MC68 baserades delvis på föregångarna MD09 och MD68k, men med MC68 introducerades också ett helt nytt koncept för anslutning av olika laborationskort, piggy-back.

Översikt

Med MC68 introducerades en helt ny piggy-back anslutning som tillåter att laborationskort placeras ovanpå (eller under) MC68 och samtidigt inkluderar alla nödvändiga elektriska anslutningar. MC68 har också en enkel anslutning till multifunktionskortet ML4.

Piggy-back anslutning finns på flera ML-kort. Kombinationen ML4 och dessa kort ur ML-serien skapar helt nya förutsättningar för varierade laborationsuppgifter.

Det finns två olika varianter av MC68. Den tidigaste (kallas i bland Revision 1) och den senare och samtidigt mest spridda (Revision 2). Skillnader mellan dessa är små. Det finns två olika monitor/debuggers att välja mellan. DB68 heter den ursprungliga varianten. Som en fortsättning utvecklades DBG32 för MC68.

Specifikationer

  • CPUkärna CPU32 (Motorola MC68340)
  • 128kB-512kB FLASH ROM med  monitor/debugger DB68 eller DBG32
  • 32kB-512kB statiskt RWM
  • 2st. 8-bitars parallellportar
  • Seriekommunikationskretsar DUART,
  • Räknarkretsar och realtidsklocka.