MC68

microlf MC68 är en av de mest spridda och använda laborationsdatorerna i Sverige. Konstruktionen av MC68 baserades delvis på föregångarna MD09 och MD68k, men med MC68 introducerades också ett helt nytt koncept för anslutning av olika laborationskort.

Översikt

MC68 introducerades 1994 och trots att den inte tillverkas längre är intresset kring denna maskin påfallande stort. MC68 hade en ny "piggy-pack" anslutning som tillät att laborationskort helt enkelt placerades ovanpå (eller under) MC68 och samtidigt inkluderade alla nödvändiga elektriska anslutningar. MC68 hade också en enda anslutning till det samtidigt introducerade multifunktionskortet ML4.
Piggy-back finns på flera ML-kort, kombinationen ML4 och "piggy-back"-kort ur ML-serien skapade helt nya förutsättningar för varierade laborationsuppgifter med ML4 och andra korten ur ML-serien.
Det finns två olika varianter av MC68 på marknaden. Den absolut första (kallas i bland Revision 1) och den mest spridda (Revision 2). Skillnader mellan dessa är små. Det finns två olika monitor/debuggers att välja mellan. DB68 heter den ursprungliga varianten. Som en fortsättning har GMV utvecklat DBG32 för MC68. Såväl BOOTLOADERS som DB68 och DBG32 kan du ladda hem härifrån. Du finner även beskrivningar som, i detalj, visar hur du uppgraderar MC68.

Specifikationer

  • CPUkärna CPU32 (Motorola MC68340)

  • 128kB-512kB FLASH ROM med  monitor/debugger DB68 eller DBG32

  • 32kB-512kB statiskt RWM

  • 2st. 8-bitars parallellportar

  • Seriekommunikationskretsar DUART,

  • Räknarkretsar och realtidsklocka.