MD09
En Motorola MC6809-baserad laborationsdator.
MD09 ur den första tillverkade serien. Bilden visar en fullt bestyckad MD09, dvs. maximal minnesutbyggnad och med floppy-disc styrkretsar monterade. Bland annat fanns möjligheter att köra OS9 (ett UNIX-liknande operativsystem) med såväl floppy- som hårddiskar.

Översikt

MD09, "MikroDator 09" (1987) var den första av microlf's enkortsdatorer speciellt utvecklad för undervisningsändamål.

Förlagan till MD09 var ett industridatorsystem med en helt annorlunda uppbyggnad, Europa-kort i 19" racksystem, vilket inte var ett dugg ovanligt i mitten av 1980-talet. Kraven på MD09 var omfattande, den skulle integrera samtliga utmärkande funktioner hos detta industridatorsystem på ett enda kort. Priset skulle dock maximalt bli en tiondel av förlagan! Dessutom skulle MD09 ge ytterligare funktionaliteter vilka kom att realiseras i form av speciella laborationskort (ML1, ML2 och ML3).

Framgångarna med MD09 lade grunden för fortsatt utveckling av mikrodatorer för undervisnings- och utvecklings- /ändamål. Den sista MD09'an tillverkades 1989. Året därefter introducerades efterföljaren, MD68k.

Specifikationer

  • Mikroprocessor MC6809
  • 7,5kB ROM med monitor/debugger DB09
  • 0,5kB IO
  • 54 kB statiskt RWM
  • 2 st. seriekommunikationskretsar ACIA 6850
  • 2 st. parallellkommunikationskretsar PIA 6821
  • Floppy disc styrkrets WD2797, max 4 st flexskiveenheter