MD68k

En osedvanligt kraftfull 32-bitars laborationsdator.

Bilden visar en standardbestyckad MD68k ur första tillverkningsserien, dvs. 64 kByte minnesutbyggnad och med styrkrets för flexskiveenhet ("floppy-disc") monterad.

Översikt

MD68k introducerades 1990 som en efterföljare till MD09. Det var en, för denna tid, anmärkningsvärd laborationsdator.

Bestyckad med MC68000, dubbla seriekommunikationskretsar, parallellportar, option för 1,5 MByte primärminne och styrkretsar för flexskiveenhet. Bakåtkompatibiliteten med MD09 var fullständig, dvs allt man kunde göra med MD09 kunde man också göra med MD68k, men naturligtvis, mycket mer därtill.

MD68k tillverkades fram till 1994 då avlösningen kom i form av MC68.

Specifikationer

  • Mikroprocessor MC68000 (MC68010)
  • Maximalt 3 MB ROM med monitor/debugger DB68
  • 0,5kB IO
  • Maximalt 1 MB statiskt RWM
  • 1 st. dubbel seriekommunikationskrets UART 68681
  • 2 st. parallellkommunikationskretsar PIA 68230
  • Floppy disc styrkrets WD2797, max 4 st flexskiveenheter