ML1

ML1, det första tillbehörskortet, var speciellt avsett som gränssnitt mellan parallellportarna hos MD09 respektive MD68k och tillbehörskortet ML23 (tangentbord och display).

Specifikationer

  • 2 st. portar, avsedda för motsvarande kontakter hos MD09 respektive MD68k

  • 4 st. portar (B1-B4, 10-poliga kontakter) avsedda för tillbehörskortet ML23

Ladda hem teknisk beskrivning av ML1: Hårdvarubeskrivning ML1