ML11

FLASH-programmerare för MC68/db68.

ML11 är ett laborationskort för att tillsammans med MC68 och db68 programmera FLASH-PROM från AMD av typen 29Fxxx. Kortet är förberett för att programmera 128-512kbytes kapslar i 32-pinnars PLCC utförande eller 32-pinnars DIL utförande


Specifikationer

ML11 är anpassat för MC68’s expansionsbuss och används för att programmera FLASH-PROM.
  • ML11 är anpassat för MC68’s expansionsbuss och används för att programmera FLASH-PROM.
  • Följande FLASH-PROM (och ekvivalenter) kan programmeras i ML11: AM29F010 AM29F040 såväl i PLCC-utförande som i DIL-utförande.