ML12

Controller Area Network (CAN) och parallell IO.

ML12 är ett laborations- och utvecklingskort för CAN-protokollet. Kortet innehåller en CAN-controller, en 8-bitars parallell inport med strömställare och en 8-bitars parallell utport med lysdioder för att kunna ge indata till och utdata från kortet.

Egenskaper

ML12 är anpassat för MC68’s expansionsbuss.
  • Utöver en CAN-krets är kortet bestyckat med en 8-bitars parallell inport och en 8-bitars parallell utport
  • De parallella portarnas anslutningar har anpassats för tangentbordet ML23
  • Via en stiftlist som kan byglas för att exempelvis ge kortet olika CAN-adresser eller nod-nummer i distribuerade applikationer.