ML13

Simulering av en datorstyrd dörr. Speciellt används kortet för laborationer i ämnet Realtidssystem.

ML13 är ett laborationskort med enkla och intuitiva funktioner avsedda att illustrera en automatiskt styrd dörr. Dörren illustreras av en ljusdiodramp där tända ljusdioder indikerar en öppen dörr. Kortet har också bestyckats med ett antal ”givar”- och ”ställdons”- funktioner. Det finns givare som detekterar personer som närmar sig dörren (i form av tryckknappar) och ett antal givare på dörren som anger dörrens läge. Det finns dessutom ställdon för att stänga respektive öppna dörren.


Egenskaper

ML13 är anpassat för MC68’s expansionsbuss och fungerar därför också tillsammans med både MC11 och MC12.
  • Programmerbar funktion, med eller utan avbrott.
  • Flera olika givarsignaler för dörrens olika positioner.
  • Konfigurerbar hastighet för dörröppning (dörrstängning)