ML15

ML15 är ett lättanvänt laborationskort för anslutning av tangentbord/ displaykortet ML23.

Kortet är bestyckat med ett logikblock som avkodar tangentbordet och ett logikblock som styr sju-segmentsindikatorer. Ett dataregister används för att läsa ut nedtryckt tangents nummer och ytterligare dataregister används för att ange text som skall visas på displayen.


Egenskaper

ML15 är anpassat för MC68’s expansionsbuss och fungerar därför också tillsammans med både MC11 och MC12.
  • ML15 är avsett att användas tillsammans med laborationskortet ML23.
  • Då ML23 används tillsammans med ML15 avkodas tangentnedtryckningen automatiskt och tangentens kod kan läsas från ett dataregister.
  • Displaydelen på ML23 kan direkt anslutas till ML15. Data som skall visas skrivs som en hexkod till styrlogiken på ML15.