ML16

ML16 är ett laborationskort för anslutning av flytande kristall-displayer (LCD).Egenskaper


ML16 är anpassat för MC68’s expansionsbuss och möjliggör anslutning av olika typer av LCD-displayer till MC68.
  • Anslutningar finns för vanliga ASCII-displayer såväl som för grafiska displayer.
  • Vid levereras är ML16 försedd med en ASCII-display som har fyra rader med 20 tecken i varje rad.