ML17

Nätverksplatform Token Ring och CAN.

ML17 är ett laborations- och utvecklingskort för att koppla upp och övervaka laborationsdatorer i ring- och bussnät. Kortet är anpassat för MC68:s (MC11, MC12) serieanslutning och MLxx kort bestyckade med CAN-kretsar.


Egenskaper


En vridomkopplare gör det möjligt att koppla utvecklingssystemet till valfri nod i nätet.
  • Noder i ett ringnät enkelt kopplas in eller ur ringen eller i “loop-back” mod.
  • Nätverksdelen består av en buss för exempelvis CAN-protokollet och en ring for exempelvis Token Ring protokollet. Totalt kan sex noder anslutas till ringen eller till bussen.
  • Anslutningarna (RJ12) som ingår i ringnätet är märkta P1 till P6. Varje RJ12 kontakt innehåller två seriekanaler där den ena är för utvecklingssystemet och den andra är för ringnätet.