ML18

ML18 är ett adapterkort för mikrodatorsystemet MD68k. Kortet möjliggör anslutning av MLxx-korten anpassade för MC68:s expansionsbuss.

ML18 är ett anpassningskort för MC68’s MLxx laborationskort till MD68k’s buss system. ML18 placeras på MD68k och laborationskorten kan i sin tur placeras ovanpå ML18.


Egenskaper


MD68k har basadress $40 00 00 för expansionsbussen. Adressområdet är $40 00 00 till $FF FF FF. Adressöversättning, utgående från MC68:s adressrymd, görs med en enkel algoritm.
  • MD68k:s expansionsbuss översätts till MC68:s piggy-back buss.
  • Kortets byglar J1 och J2 används för att bestämma antal Wait State för expansionsbussen.