ML23

ML23 anslutes till MD09 eller MD68k via gränssnittet ML1. ML23 anslutes till MC12, MC68, eller MC11 via gränssnitten ML5 eller ML15. Kortet består av sex st. sjusegmentsindikatorer som används för att visa olika tecken, och av en 4*4 tangentbordsmatris med ljusdioder som indikerar raders respektive kolumners nivåer. Anslutningen ’KD’ aktiveras vid nedtryck av någon tangent på tangentbordet och kan exempelvis användas för att illustrera avbrott.

Specifikationer

  • 4 st. portar (10-poliga kontakter) för anslutning till ML1 eller ML5 (ML50)
  • 16 st. tangenter organiserade i en matris
  • 6 st. sjusegmentsindikatorer