ML1

ML5 är ett flexibelt digitalt I/O-kort för anslutning till MC68’s, MC11’s eller MC12's expansionsbuss. ML5 är bestyckat med 4 st 8-bitars parallella portar. Dessa kan oberoende av varandra fungera som IN-port eller UT-port. Kortet levereradess i två olika varianter: ML50: Varje port är uppbyggd av (UT)-port eller (IN)-port. Utportarna är inte läsbara. ML52: Eftersom varje port är uppbyggd av (UT-) register och (IN-) port kan utportar konfigureras så att dessa är såväl skriv- som läsbara

Specifikationer

  • 4 st. 10-poliga kontakter för anslutning exempelvis till ML23
  • 2 st. 20-poliga kontakter för generell anslutning
  • 4 st. 10-poliga kontakter för "piggy-back" anslutning till MC68, MC11, MC12 eller ML18