ML9 och ML10
ML9 och ML10 utvecklades speciellt som "multifunktionskort" med CAN-kommunikation. Korten var i första hand avsedda för speciella projekt och producerades bara i kortare serier.
Korten, som innehöll såväl avancerade DA-omvandlare som PWM-kretsar hade optoisolerade utgångar. De användes i åtskilliga experimentuppställningar som föregångare till elektronikenheter typiska i dagens fordonselektronik.

Specifikationer ML9 och ML10

  • Piggy-back anslutning till MC68, MC11 eller MC12
  • 10/12-bitars DA-omvandlare.
  • 16-bitars PWM.