POD10
BDM (Background Debug Mode) debug-adapter för HCS12-baserade processorer.
microlf POD 10, adapter kopplas mellan en persondators serieport (COMx, RS232) till BDM-anslutningen hos en HCS12 baserad måldator. Adaptern stödjs av programvaror (BDM12, Pioneers Testbench, XCC12 Professional) som ger möjlighet både till debugging (nedladdning, single step, run etc.) och programmering av HCS12's EEPROM och FLASH-minne.

Egenskaper

POD10 kan användas tillsammans med MC12S (eller MC12) för att kontrollera mikrokontrollern med hjälp av Motorolas BDM (Background Debug Mode) protokoll.
  • Speciellt understödjs POD10 av XCC12-Pro, vilket ger möjlighet till såväl källtext-debugging som programmering av MCS12’s inbyggda flashminne.
  • För dig som inte använder XCC12-Pro kan separat programvara till POD10 (BDM12 för Windows) hämtas från GMV's hemsida.
  • Du ansluter POD10 till en MC12(S) och till datorns kommunikationskort, startar BDM12, därefter är du i gång. Se även ”Starter Kit".