POD20
BDM (Background Debug Mode) debug-adapter för HCS12-baserade processorer.
GMV POD20 (P20) adapter kopplas mellan en persondators USB-port till BDM-anslutningen hos en HCS12 baserad måldator. Adaptern stödjs av programvaror (Pioneers Testbench, XCC12 Professional) som ger möjlighet både till debugging (nedladdning, single step, run etc.) och programmering av HCS12's EEPROM och FLASH-minne.

Egenskaper

POD20 kan användas tillsammans med Freescales microcontrollers HCS12 och HCS12X och styr denna via BDM (Background Debug Mode protocol). Speciellt understödjs POD20 av XCC12-Pro (Vesrion 2.0), vilket ger möjlighet till såväl källtext-debugging som programmering av controllern’s inbyggda EEPROM och flashminne.
  • Speciellt understödjs POD10 av XCC12-Pro, vilket ger möjlighet till såväl källtext-debugging som programmering av MCS12’s inbyggda flashminne.
  • För dig som inte använder XCC12-Pro kan separat programvara till POD20 (Pioneers Testbench för Windows) hämtas från GMV's hemsida.
  • Du ansluter POD20 till en MC12S(X) och till en USB-port på din persondator, startar "Pioneers Testbench", därefter är du i gång. Se även ”Starter Kit".