• Digitala media

  Studiematerial för studenter,
  undervisningsmaterial för kursansvariga och
  en öppen distributions-web med digitala hjälpmedel.

 • Årets Digiflisp...

  för alla plattformar
  Windows,
  MacOS (x86 och M1/2),
  och Linux.

 • Senaste nytt...

  RISC-V i Maskinorienterad Programmering.
  ett helt nytt öppet system
  för undervisningsändamål.

Studier

För dig som är student: Här hittar du aktuella versioner av simulatorer, handböcker och övningsmaterial som du behöver för dina studier.

Utbildning

Här finns information, i första hand till dig som arrangerar och genomför kurser.

Arkiv

Efterhand som studie- och utbildningsmaterial uppdateras flyttas äldre versioner till arkivet. På så sätt riskerar du inte att plötsligt stå utan något material utan kommer att ha tillgång till de resurser du baserar din undervisning, eller dina studier, på så länge du behöver dom.