• Digitala media

  Studiematerial för studenter,
  undervisningsmaterial för kursansvariga och
  en öppen distributions-web med digitala hjälpmedel.

 • GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK

  för plattformar;
  Windows (10 och senare),
  MacOS (x86 och Mx),
  Linux (x86-baserade).

 • MASKINORIENTERAD PROGRAMMERING

  här och nu, MD307, RISC-V .
  ett öppet koncept med alla möjligheter...

Studier

För dig som är student: Här hittar du aktuella versioner av simulatorer, handböcker och övningsmaterial för dina studier.

Utbildning

Här finns information, i första hand till dig som arrangerar och genomför kurser.

Arkiv

Då studie- och utbildningsmaterial uppdateras flyttas äldre versioner till arkivet där det fortfarande är tillgängligt. På så sätt riskerar du inte att plötsligt stå utan något material utan kommer att ha tillgång till detta så länge det behövs.