• Digitala media

  Intraktiva digitala läromedel för
  högskolans ingenjörsutbildningar,
  tekniskt gymnasium och
  kvalificerade yrkesutbildningar.

 • smart, innovativt och komplett

  Studiematerial för studenter,
  undervisningsmaterial för kursansvariga och
  en öppen distributions-web med digitala hjälpmedel.

 • Alltid åtkomligt

  Simulatorer,
  speciella för läromedlen,
  för Windows, Linux och MacOS.

Studier

För dig som är student: Här hittar du aktuella versioner av simulatorer, handböcker och övningsmaterial som du behöver för dina studier.

Utbildning

Här finns information, i första hand till dig som arrangerar och genomför kurser.

Arkiv

Efterhand som studie- och utbildningsmaterial uppdateras flyttas äldre versioner till arkivet. På så sätt riskerar du inte att plötsligt stå utan något material utan kommer att ha tillgång till de resurser du baserar din undervisning, eller dina studier, på så länge du behöver dom.