Studiematerial

Här hämtar du de senaste versionerna av studiematerial du behöver.
Men: du ska alltid först ha tagit del av anvisningarna från just din lärare.

Grundläggande datorteknik

Den aktuella tryckningen är version 2.3.
Rättelser till tryckning 2.3 (PDF) 2023-01-28, kommer att vara införda i tryckning 2.4.

Handledningar
FLISP-handbok
Programvaror

Datum Beskrivning
2023.12.12 Digiflisp VER=2.05
Simulatorn Digiflisp för Windows, Linux och MacOS.
digiflisp-VER-setup digiflisp_VER_amd64.deb digiflisp_VER_amd64.deb.md5
digiflisp_VER.tar.gz digiflisp_VER.tar.gz.md5
digiflisp_x86_VER.pkg digiflisp_arm_VER.pkg
2023.01.28 Exempelsamling
Exempelsamlingen är web-baserad ( öppnas i ny tab här). Behöver du exempelsamlingen "off-line" kan du också ladda hem ett komprimerat arkiv. Efter att ha packat upp arkivet startar du filen "index.html" i din web-läsare.
exempelsamling-gd.zip
Distributionen är avsedd för Windows 10 och senare. Windowsdistributionen är ett komplett självextraherande installationsprogram, digiflisp-VER-setup.exe med digital signatur ("GMV, Göteborgs Mikrovaror"). Undvik att försöka installera distributioner som saknar denna digital signatur. Installera på vanligt sätt genom att starta programmet. Digiflisp är därefter klar att användas.
För Debian-baserad LINUX finns färdigt paket. För övriga LINUX-varianter kommer Digiflisp som komprimerad "tarball". Anvisningarna förutsätter att distributionen på vanligt sätt laddas till ditt hembibliotek under /home/ANVÄNDARE/Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra själva installationen.
Debian LINUX:
Ladda hem filerna digiflisp_VER_amd64.deb och digiflisp_VER_amd64.deb.md5.
Kontrollera distributionens integritet med kommandot:
cd ~/Downloads
md5sum -c digiflisp_VER_amd64.deb.md5
Installera med kommandot:
sudo dpkg -i digiflisp_VER_amd64.deb
Digiflisp är nu klar att användas. Under systemmenyns flik "Educations" finns nu en länk för att starta programmet.
Vill du ta bort installationen ger du kommandot:
sudo dpkg -r digiflisp

Övriga LINUX:
Ladda hem filerna digiflisp_VER_tar.gz och digiflisp_VER_tar.gz.md5.
Kontrollera distributionens integritet med kommandot:
cd ~/Downloads
md5sum -c digiflisp_VER_tar.gz.md5
Enklast är att packa upp under /usr/local/bin. Då finns Digiflisp vanligtvis i sökvägen om du vill starta programmet från kommandoraden i en terminal. Samtidigt är det enkelt att skapa en länk till "desktop" om du föredrar det.
  su 
  cd /usr/local/bin
  cp /home/ANVÄNDARE/Downloads/digiflisp_VERSION_tar.gz .
  gunzip digiflisp_VERSION_tar.gz
  tar xvf digiflisp_VERSION_tar
  rm digiflisp_VERSION_tar
  exit 
Digiflisp är nu klar att användas.
Ta bort installationen med kommandot:
sudo rm /usr/bin/digiflisp /usr/bin/qaflisp
Distributionerna är avsedda för macOS Version 11 ("Big Sur") eller senare.
Distributionen "x86" används om du har en äldre dator med Intel X86-chip.
Distributionen "arm" används med datorer med M-chip ("Apple silicon").
Ladda hem filen för din Mac digiflisp.app_x86/arm.VER.pkg
Starta installationen genom att "dubbelklicka" filnamnet, distributionen är digitalt signerad så installationen startar omgående.
Programmet installeras under "/Applications" och du behöver ge ditt lösenord för att installationen ska genomföras.

Maskinorienterad programmering

Den aktuella tryckningen är 6.4. (Januari 2024)

"Har gammal bok behöver jag köpa ny bok?" - NEJ, förmodligen inte, har du 6.3 räcker det med följande rättelselista. Rättelser till tryckning 6.3, 2023-01-28 (PDF).

Här använder vi programpaket från olika källor och handledningarna innehåller anvisningar om hur du använder dessa. Aktuella versioner kan du ladda hem härifrån, äldre versioner finns i arkivet. Installationsanvisningar finner du längre ner på denna sida.

 • Eterm8 integrerar en enkel utvecklingsmiljö för programutveckling i assemblerspråk. Du redigerar och assemblerar ditt program och testar det sedan tillsammans med simulatorn (SimServer).
 • CodeLite används som den integrerade utvecklingsmiljön för C-programmering. Du kan arbeta med C-programutveckling för den plattform du använder (Windows, Linux eller MacOS). Men dessutom kommer du att kunna arbeta med korsutveckling för en ARM-baserad laborationsdator, MD407. Helt ny är dessutom den RISC-V baserade laborationsdatorn MD307 Som C-kompilator använder vi GNU GCC (debugger GDB) med undantag från plattformskompilatorn för MacOS, där används CLANG (debugger LLDB).
 • SimServer är en simulator som utvecklats speciellt för utbildningsändamål att användas tillsammans med debuggern GNU GDB. Flera olika laborationsdatorer och laborationskort stödjs av SimServer och du kan därför använda SimServer tillsammans med Eterm8 eller CodeLite för att laborera med flera olika laborationsdatorer och laborationskort, fast i den virtuella världen.

Handledningar till programvaror
Kom i gång med ETERM8
för MD407
Kom i gång med GDB och SimServer
för MD407
Kom i gång med GCC och SimServer
för MD407
SimServer/IO-simulator
Referenshandbok
MD407 Quick Guide


Laborationer med MD407
Laborations-uppgifter med simulator

Programvaror
Datum Beskrivning
2024.02.21 ETERM8 VERSION=1.12 eterm8-1.12-setup.exe eterm8_1.12_amd64.deb eterm8_1.12_amd64.deb.md5
eterm8_1.12.tar.gz eterm8_1.12.tar.gz.md5
eterm8_x86_1.12.pkg eterm8_arm_1.12.pkg
2024.02.21 SimServer VERSION=0.997 simserver-0.997-setup.exe simserver_0.997_amd64.deb simserver_0.997_amd64.deb.md5 simserver_0.997.tar.gz simserver_0.997.tar.gz.md5 simserver_x86_0.997.pkg simserver_arm_0.997.pkg
2024.02.21 CodeLite och GCC
De programpaket som distribueras härifrån är binärdistributioner som hämtats från olika källor och anpassats/kompletterats med speciella konfigurationsfiler. Länkar till källorna hittar du längre ned. Installationerna är uppdelade på flera paket. Du måste också göra vissa anpassningar manuellt efter att ha installerat programpaketen. Följ noggrannt de anvisningar som ges för din plattform nedan.
CodeLite IDE med konfig.
GCC 13.2.0 (mingw64 ucrt64)
GCC 12.3.1 för ARM (MD407)
GCC 14.0.0 för RISC-V (MD307)
Se "Installation av Codelite och kompilatorer under Linux" nedan.... build_settings.xml.default (zip) GCC 12.3.1 för ARM(MD407) , x86 GCC 12.3.1 för ARM(MD407) , Mx Minimala drivrutiner för MD407 Mallar för nya projekt MD407 GCC 14.0.0 för RISC-V(MD307) , x86 GCC 14.0.0 för RISC-V(MD307) , Mx Minimala drivrutiner för M307 Mallar för nya projekt MD307
2020.12.12 Exempelsamling
Exempelsamlingen är web-baserad ( öppnas i ny tab här) och fylls på efter hand. Vi håller den "bakåt kompatibel" så att inte referenser till befintliga uppgifter ändras då nya läggs till. Behöver du exempelsamlingen "off-line" kan du också ladda hem ett komprimerat arkiv. Efter att ha packat upp arkivet startar du filen "index.html" i din web-läsare.
exempelsamling-mop.zip
Distributionerna är avsedda för Windows 10 (och senare) och innehåller SimServer respektive Eterm8 med kommandoradsversioner av GNU binutils och GDB för ARM respektive RISC-V. Windowsdistributionerna är kompletta självextraherande installationsprogram, med digital signatur ("GMV, Göteborgs Mikrovaror"). Undvik att installera ETERM8-distributioner för Windows som saknar digital signatur.
För Debian-baserad LINUX finns färdigt paket. För övriga LINUX-varianter kommer ETERM som komprimerad "tarball". Anvisningarna förutsätter att distributionen på vanligt sätt laddas till ditt hembibliotek under /home/ANVÄNDARE/Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra själva installationen.

Debian LINUX:
Ladda hem filer:
eterm8_VER_amd64.deb
eterm8_VER_amd64.deb.md5
simserver_VER_amd64.deb
simserver_VER_amd64.deb.md5
Kontrollera att detta är riktiga distributioner med kommandon:
cd ~/Downloads
md5sum -c eterm8_VER_amd64.deb.md5
md5sum -c simserver_VER_amd64.deb.md5
Installera programmen:
sudo dpkg -i eterm8_VER_amd64.deb
sudo dpkg -i simserver_VER_amd64.deb
Under systemmenyns flik Educations finns nu länkar för att snabbt starta ETERM8, SimServer och GDB för ARM.

Vill du ta bort installationerna ger du kommandona:
sudo dpkg -r eterm8
rm ~/GMV/Eterm8.config
sudo dpkg -r simserver
rm ~/GMV/SimServer.config


Övriga LINUX: ETERM och SimServer distribueras som komprimerade "tarballs". Ladda hem filer:
eterm8_VER.tar.gz
eterm8_VER.tar.gz.md5
simserver_VER.tar.gz
simserver_VER.tar.gz.md5
Kontrollera att detta är riktiga distributioner med kommandon:
cd ~/Downloads
md5sum -c eterm8_VER.tar.gz.md5
  md5sum -c simserver_VER.tar.gz.md5
Installera på det sätt du finner bäst för din Linux-variant, exempelvis:
Skapa lämpliga installationsbibliotek:
/usr/........./eterm respektive /usr/........../simserver.
Packa upp tar-distributionerna i respektive bibliotek.
cd /usr/........./eterm
cp ~/Downloads/eterm8_VER.tar.gz .
gunzip eterm8_VER.tar.gz
tar xvf eterm8_VER.tar
rm eterm8_VER.tar
cd /usr/........./simserver
cp ~/Downloads/simserver_VER.tar.gz .
gunzip simserver_VER.tar.gz
tar xvf simserver_VER.tar
rm simserver_VER.tar
Skapa länkar till "desktop" för programmen /usr/........./eterm/eterm8 respektive /usr/........../simserver/simserver. Vill du ta bort installationerna tar de helt enkelt bort dessa installationsbibliotek, dessutom de filer där programmets inställningar sparas:
  rm ~/GMV/Eterm8.config
  rm ~/GMV/SimServer.config
Distributionerna är avsedda för macOS Version 11 ("Big Sur") eller senare.
Distributionen "x86" används om du har en äldre dator med Intel X86-chip.
Distributionen "arm" används med datorer med M-chip ("Apple silicon").
Ladda hem filerna för din Mac.
Starta installationen genom att "dubbelklicka" filnamnet, distributionen är digitalt signerad så installationen startar omgående.
Programmet installeras under "/Applications" och du behöver ge ditt lösenord för att installationen ska genomföras.

Vill du avinstallera ETERM8 och SimServer tar du bort mapparna /Applications/eterm.app och /Applications/simserver.app. Du måste också ta bort de filer där programmets inställningar sparas, dvs.:
~/Library/Preferences/GMV/Eterm8.config
~/Library/Preferences/GMV/SimServer.config
Programpaketen är avsedda för Windows 10, eller senare.
Installationen är uppdelad i paket, där det första paketet innehåller CodeLite IDE, tillsammans med paketet GCC (mingw64) är detta tillräckligt för att skapa och testa C/C++ program under Windows för x86-processorer. Utöver detta kan olika korskompilatorer, organiserade i separata paket installeras. För närvarande finns korskompilatorer för MD407 (ARM) och MD307 (RISC-V).

1. Installera CodeLite
Ladda hem CodeLite (codelite-amd-VER-cse.exe). Paketet innehåller CodeLite IDE, GCC/GDB, mingw32-make och följande anpassade konfigurationsfiler i biblioteket "CodeLite/config":
codelite.xml.default, debugger.xml.default och build_settings.xml.default.
Installera på vanligt sätt genom att starta installationsprogrammet. Installationen sker normalt i C:\cseapp\CodeLite och kompilatorerna under C:\cseapp\tools. Du kan ändra detta men använd inte ett installationsbibliotek där blanktecken ingår i sökvägen eftersom detta kan skapa problem med vissa av de verktyg som används.
CodeLite sparar inställningar under profilen ...AppData/Roaming/codelite som skapas då CodeLite startas första gången. Om du nu har en tidigare installation av CodeLite får du därför frågan
"Keep current settings?"
Svara "No" på denna fråga.
En äldre konfiguration kan ge konflikter med de nya inställningarna, den äldre profilen raderas nu innan installationen genomförs. Om du vill spara en tidigare konfiguration kan du helt enkelt byta namn på den gamla profilen innan du startar installationsprogrammet.

2. Ladda hem de kompilatorer du vill installera.
Vissa kompilatorpaket innehåller utöver verktygskedjan GCC/GDB förberedda mallar för dina programprojekt. Varje mall är packad i ett ZIP-arkiv. Efter att ha installerat kompilatorpaketet måste du manuellt lägga dessa mallar till CodeLites filstruktur, gör så här:
a) Kopiera zip-arkiven i kompilatorns rot-bibliotek till biblioteket "...CodeLite/templates/projects".
b) Packa upp arkiven, varje arkiv skapar ett underbibliotek med samma namn.
Du kan därefter ta bort de kopierade zip-arkiven.

3. Starta CodeLite och slutför konfigurering:
När du startar CodeLite första gången, tänk på följande:
Du kan få frågan om du vill göra inställningar med en "wizard", svara nej (Cancel) eftersom detta kommer att skriva över de anpassade konfigurationsfilerna.
Får du frågan om du vill ladda ned en senare version av CodeLite, svara "nej" eftersom även detta kommer att skriva över de anpassade konfigurationsfilerna.
Öppna "Settings | Environment Variables...". Lägg till raden:
TOOLDIR=$(CodeLiteDir)/../tools
Klicka "OK"
Anm: Har du modifierat sökvägen för kompilatorer ska miljövariabeln TOOLDIR modifieras på motsvarande sätt.
Installation och konfigurering är nu klar. Om du installerat SimServer kan du nu testa installationen av Codelite/GCC/GDB genom att följa anvisningarna i "Inledande övningar 3" (Kom i gång med GCC och SimServer för MD407 eller MD307). Kan du genomföra exempel och övningar i dessa häften har du nu en användbar installation.
1. Börja med att kontrollera att GCC och viktiga programverktyg som debugger för värdsystemet, make etc. är installerade. Öppna en Terminal occh ge följande kommando:
gcc -v
GCC ska nu svara med att skriva ut versionsnummer. Om inte, installera GCC via anvisningarna för din Linux-variant.

Installera CodeLite enligt anvisningar här: CodeLite Documentation.
Observera: Starta INTE CodeLite ännu...Vi refererar till installationsbiblioteket som "CodeLiteDir". Under Debian blir detta exempelvis; /usr/share/codelite
CodeLite sparar inställningar under biblioteket ~/.codelite som skapas då CodeLite startas första gången. Om du nu har en tidigare installation av CodeLite får du därför frågan
"Keep current settings?"
Svara "No" på denna fråga.
En äldre konfiguration kan ge konflikter med de nya inställningarna, den äldre profilen raderas nu innan installationen genomförs. Om du vill spara en tidigare konfiguration kan du helt enkelt byta namn på den gamla profilen innan du startar installationsprogrammet.

2. Ladda hem de korskompilatorer du vill installera, du hittar länkar till officiella sidor under "Källor" nedan..

3. Skapa ett nytt "rot"-bibliotek. Det är lämpligt att nu skapa en sammanhängande struktur för korskompilatorer. Roten till denna struktur refererar vi senare till som TOOLDIR.
Skapa ett nytt bibliotek, exempelvis: /usr/share/tools du kan välja en annan sökväg om du tycker det är lämpligare. Med exemplat har vi nu alltså:
TOOLDIR = /usr/share/tools
Packa upp korskompilatorer i detta bibliotek.
Byt därefter namn på nya bibliotek. ARM-kompilatorn ska heta "gcc-arm",
RISC-V kompilatorn ska heta "gcc-riscv32".
dvs:vi har nu nytt bibliotek $(TOOLDIR)/gcc-arm etc.

4. Ladda hem "mallar" från denna hemsida (ovan). "Mallar för nya projekt.." och "Minimala drivrutiner...". Här kan du använda samma mallar som för MacOS.
d) Packa upp "libmd407.zip" och placera innehållet i "TOOLDIR/gcc-arm/arm-none-eabi/lib/thumb/v6-m/nofp"
e) Packa upp "md407-projects.zip" och placera innehållet i "CodeLiteDir/templates/projects"
f) Packa upp "libmd307.zip" och placera innehållet i "TOOLDIR/gcc-riscv/riscv32-unknown-elf/lib/rv32imafc_zicsr/ilp32f"
g) Packa upp "md307-projects.zip" och placera innehållet i "CodeLiteDir/templates/projects"
5. Starta Codelite,
Välj "Settings | Environment Variables" och definiera TOOLDIR, exempelvis:
TOOLDIR = /usr/share/tools
Lokalisera korskompilator:
Välj "Settings Build Settings"
Välj '+'-tecknet i verktygsraden välj därefter installationsbibliotek för korskompilator.
Du kan nu testa din nya installation,se häftet "Kom i gång med GCC och SimServer...".

1. Börja med att installera Xcode Tools, som innehåller flera viktiga programverktyg som C-kompilator, debugger för värdsystemet, make etc. Öppna en Terminal occh ge följande kommando:
xcode-select --install
Skulle du få problem finns det en utförlig beskrivning här.

2. Installera CodeLite enligt anvisningar här: CodeLite Documentation.
Observera: Starta INTE CodeLite ännu...
CodeLite sparar inställningar under profilen ~/Library/Application Support/codelite som skapas då CodeLite startas första gången. Om du nu har en tidigare installation av CodeLite får du därför frågan
"Keep current settings?"
Svara "No" på denna fråga.
En äldre konfiguration kan ge konflikter med de nya inställningarna, den äldre profilen raderas nu innan installationen genomförs. Om du vill spara en tidigare konfiguration kan du helt enkelt byta namn på den gamla profilen innan du startar installationsprogrammet.

3. Ladda hem konfigurationsfiler och (kors-) kompilatorer från denna hemsida (ovan). Kontrollera att du väljer rätt version (x86 eller Mx,"Apple Silicon"). Packa upp kompilatorer.
a) Skapa en ny mapp: /Applications/GccToolchains.
b) Flytta uppackade kompilatorer så att dessas rotbibliotek nu hamnar under denna mapp enligt:
kompilatorn för MD407 ska heta "Applications/GccToolchains/gcc-arm", 
kompilatorn för MD307 ska heta "Applications/GccToolchains/gcc-riscv".
c) Packa upp och kopiera filen "build_settings.xml.default" till mappen: "/Applications/codelite.app/Contents/SharedSupport/config"
d) Packa upp "libmd407.zip" och placera innehållet i "/Applications/GccToolchains/gcc-arm/arm-none-eabi/lib/thumb/v6-m/nofp"
e) Packa upp "md407-projects.zip" och placera innehållet i "/Applications/codelite.app/Contents/SharedSupport/templates/projects"
f) Packa upp "libmd307.zip" och placera innehållet i "/Applications/GccToolchains/gcc-riscv/riscv32-unknown-elf/lib/rv32imafc_zicsr/ilp32f"
g) Packa upp "md307-projects.zip" och placera innehållet i "/Applications/codelite.app/Contents/SharedSupport/templates/projects"4. Starta CodeLite och slutför konfigurering:
När du startar CodeLite första gången, tänk på följande:
Du kan få frågan om du vill göra inställningar med en "wizard", svara nej (Cancel) eftersom detta kommer att skriva över de anpassade konfigurationsfilerna.
Får du frågan om du vill ladda ned en senare version av CodeLite, svara "nej" eftersom även detta kommer att skriva över de anpassade konfigurationsfilerna.
Öppna "Settings | Environment Variables...". Lägg till raden:
TOOLDIR=/Applications/GccToolchains
Klicka "OK"
Anm: Har du modifierat sökvägen för kompilatorer ska miljövariabeln TOOLDIR modifieras på motsvarande sätt.
Installation och konfigurering är nu klar. Om du installerat SimServer kan du nu testa installationen av Codelite/GCC/GDB genom att följa anvisningarna i "Inledande övningar 3" (Kom i gång med GCC och SimServer för MD407 eller MD307). Kan du genomföra exempel och övningar i dessa häften har du nu en användbar installation.
Källor
Binärdistributioner har hämtats från följande källor:
CodeLite IDE - ( www.codelite.org).
GCC för ARM - ( ARM developer).
GCC för RISC-V - ( Embecosm).