Studiematerial

Till dig som är student. Här hämtar du de senaste versionerna av studiematerial du behöver.
Men: du ska alltid först ha tagit del av anvisningarna från just din lärare.

Grundläggande datorteknik

Digitalt studiematerial för "Grundläggande datorteknik". Aktuella versioner kan du ladda hem härifrån. Den nya boken ersätter de båda tidigare (huvudbok och arbetsbok). Beställningsinformation finns här.
Observera att programdistributionerna av Digiflisp på denna sida är avsedda för den nya utgåvan av läroboken. Använder du tidigare utgåva (Studentlitteratur) kan du ladda ned någon äldre version från arkivet. Installationsanvisningar finner du längre ned på denna sida.
Exempelsamling och handbok kan användas för båda bokutgåvor.

Den aktuella tryckningen är version 2.2. Har du den första tryckningen (2.1) kan du "uppdatera" denna genom att föra in följande rättelser, gjorda i tryckning 2.2. Rättelser till tryck 2.1 (PDF)
I den andra tryckningen har hittills följande rättelser identifierats. De kommer att vara införda i tryck 2.3. Rättelser till tryck 2.2 (PDF) 2022-01-11

Datum Beskrivning
2021.10.06 Digiflisp VER=2.03
Simulatorn Digiflisp för Windows, Linux och MacOS.
Ändringar i version 2.03
Felavhjälpning:
EXCESS/NBCD converter insignaler i fel ordning, fixat.
Förbättringar
Startsidan ger direktlänkar till senaste dokumentation
Kopplingsboxen: Bättre felutskrifter vid analys av komponenternas insignaler.
Navigator, filträd: Vänster dubbelklick utför ”default” kommando beroende på filtyp.
digiflisp-VER-setup digiflisp_VER_amd64.deb digiflisp_VER_amd64.deb.md5
digiflisp_VER.tar.gz digiflisp_VER.tar.gz.md5
digiflisp.app.VER.zip
2022.01.10 Digiflisp handbok
Handboken används tillsammans med simulatorn för att lösa uppgifter i läroboken och exempelsamlingen.
FlisProcessorHandbok-A4.pdf
2022.01.24 Exempelsamling
Exempelsamlingen är web-baserad ( öppnas i ny tab här). Behöver du exempelsamlingen "off-line" kan du också ladda hem ett komprimerat arkiv. Efter att ha packat upp arkivet startar du filen "index.html" i din web-läsare.
exempelsamling-gd.zip
Distributionen är avsedd för Windows 10 och senare. Windowsdistributionen är ett komplett självextraherande installationsprogram, digiflisp-VER-setup.exe med digital signatur ("GMV, Göteborgs Mikrovaror"). Undvik att försöka installera distributioner som saknar denna digital signatur. Installera på vanligt sätt genom att starta programmet. Digiflisp är därefter klar att användas.
För Debian-baserad LINUX finns färdigt paket. För övriga LINUX-varianter kommer Digiflisp som komprimerad "tarball". Anvisningarna förutsätter att distributionen på vanligt sätt laddas till ditt hembibliotek under /home/ANVÄNDARE/Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra själva installationen.
Debian LINUX:
Ladda hem filerna digiflisp_VER_amd64.deb och digiflisp_VER_amd64.deb.md5.
Kontrollera distributionens integritet med kommandot:
cd ~/Downloads
md5sum -c digiflisp_VER_amd64.deb.md5
Installera med kommandot:
sudo dpkg -i digiflisp_VER_amd64.deb
Digiflisp är nu klar att användas. Under systemmenyns flik "Educations" finns nu en länk för att starta programmet.
Vill du ta bort installationen ger du kommandot:
sudo dpkg -r digiflisp

Övriga LINUX:
Ladda hem filerna digiflisp_VER_tar.gz och digiflisp_VER_tar.gz.md5.
Kontrollera distributionens integritet med kommandot:
cd ~/Downloads
md5sum -c digiflisp_VER_tar.gz.md5
Enklast är att packa upp under /usr/local/bin. Då finns Digiflisp vanligtvis i sökvägen om du vill starta programmet från kommandoraden i en terminal. Samtidigt är det enkelt att skapa en länk till "desktop" om du föredrar det.
  su 
  cd /usr/local/bin
  cp /home/ANVÄNDARE/Downloads/digiflisp_VERSION_tar.gz .
  gunzip digiflisp_VERSION_tar.gz
  tar xvf digiflisp_VERSION_tar
  rm digiflisp_VERSION_tar
  exit 
Digiflisp är nu klar att användas.
Ta bort installationen med kommandot:
sudo rm /usr/bin/digiflisp /usr/bin/qaflisp
Distributionen är avsedd för MacOS Version 10.10 (Yosemite) eller senare. Digiflisp kommer som "bundle", enklast är att packa upp den under /Applications. Denna utgåva av Digiflisp för MacOS är inte digitalt signerad.
Ladda hem filen digiflisp.app.VER.zip Följande anvisningar förutsätter att distributionen nu finns i ditt hembibliotek under ~/Downloads. Du kan öppna ett terminalfönster och installera enligt följande:
cd /Applications
cp ~/Downloads/digiflisp.app.VERSION.zip .
unzip digiflisp.app.VERSION.zip
Digiflisp är nu klar att användas.
Om Digiflisp inte startar kan det bero på att biblioteken libpng och libtiff saknas (gäller version 1.08 och tidigare). Dessa kan då installeras härifrån...
http://macappstore.org/libpng
https://formulae.brew.sh/formula/libtiff

Ta bort installationen med kommandot:
rm -R /Applications/digiflisp.app

Maskinorienterad programmering

Digitalt studiematerial för Maskinorienterad programmering med MD407.

Här använder vi programpaket från flera olika källor och läroboken innehåller anvisningar om hur du använder programmen. Aktuella versioner kan du ladda hem härifrån, äldre versioner finns i arkivet. Installationsanvisningar finner du längre ner på denna sida.
Senaste tryckning av läroboken är 6.2. Här har kapitel 1 anpassats för den nya versionen av ETERM8 (1.0) och senare.
Har du en äldre lärobok, eller vill du bara prova på ETERM8 och MD407? Då kan du ladda hem det nya kapitlet 1 härifrån (PDF)).

 • Eterm8 integrerar en enkel utvecklingsmiljö för programutveckling i assemblerspråk. Du redigerar och assemblerar ditt program och testar det sedan tillsammans med simulatorn (SimServer).
 • CodeLite används som den integrerade utvecklingsmiljön för C-programmering. Du kan arbeta med C-programutveckling för den plattform du använder (Windows, Linux eller MacOS). Men framför allt kommer du att arbeta med korsutveckling för en ARM-baserad laborationsdator. Som C-kompilator använder vi GNU GCC (debugger GDB) med undantag från plattformskompilatorn för MacOS, där används CLANG (debugger LLDB).
 • SimServer är en simulator som utvecklats speciellt för utbildningsändamål att användas tillsammans med debuggern GNU GDB. Flera olika laborationsdatorer och laborationskort stödjs av SimServer och du kan därför använda SimServer tillsammans med Eterm8 eller CodeLite för att laborera med flera olika laborationsdatorer och laborationskort, fast i den virtuella världen.
 • Datum Beskrivning
  2022.05.11 ETERM8 och SimServer VERSION=1.02
  Programmen har paketerats tillsammans för att förenkla handhavandet. Efter att ha installerat ETERM8/SimServer kan du nu prova installationen av ETERM8 genom att utföra uppgifterna i lärobokens kapitel 1 och 2. Du kan också prova SimServer genom att utföra de första uppgifterna i kapitel 3.
  eterm8-VER-setup.exe eterm8_VER_amd64.deb eterm8_VER_amd64.deb.md5
  eterm8_VER.tar.gz eterm8_VER.tar.gz.md5
  eterm8+simserver-VER.zip
  2022.06.21 CodeLite GCC och GCC för ARM
  Här finns det skillnader beroende på din plattform.
  För Windows har vi förberett ett komplett paket med CodeLite, GCC för Windows och GCC för ARM.
  För Linux sker installationen i flera steg, GCC för Linux är vanligtvis redan installerad. GCC för ARM och konfigurationsfiler för korskompilering laddar du hem härifrån. CodeLite installerar du direkt från dess hemsida.
  För MacOS gäller att du först måste installera utvecklingspaket ("Xcode Tools") om du inte tidigare har gjort detta. Utöver detta behöver du det paket med CodeLite, GCC för ARM och konfigurationsfiler för korskompilering som du laddar hem härifrån.
  Alla instruktioner du behöver hittar du längre ned.
  codelite-amd64-16.0.0-cse.exe GCC 9.2.1 för ARM
  Konfiguration GCC
  Mallar för projekt
  codelite-cross(14.0.5).zip
  2020.01.05 Quick Guide för MD407 handbok
  Här ges kortfattade beskrivningar av laborationsdatorn MD407.
  Quick Guide (PDF)
  2020.12.12 Exempelsamling
  Exempelsamlingen är web-baserad ( öppnas i ny tab här) och fylls på efter hand. Vi håller den "bakåt kompatibel" så att inte referenser till befintliga uppgifter ändras då nya läggs till. Behöver du exempelsamlingen "off-line" kan du också ladda hem ett komprimerat arkiv. Efter att ha packat upp arkivet startar du filen "index.html" i din web-läsare.
  exempelsamling-mop.zip
  Distributionen är avsedd för Windows 10 och innehåller Eterm, SimServer och kommandoradsversioner av GNU binutils och GDB för ARM. Windowsdistributionen är ett komplett självextraherande installationsprogram, med digital signatur ("GMV, Göteborgs Mikrovaror"). ETERM8 och SimServer installeras på vanligt sätt genom att starta installationsprogrammet. Undvik att installera ETERM8-distributioner för Windows som saknar digital signatur.
  För Debian-baserad LINUX finns färdigt paket. För övriga LINUX-varianter kommer ETERM som komprimerad "tarball". Anvisningarna förutsätter att distributionen på vanligt sätt laddas till ditt hembibliotek under /home/ANVÄNDARE/Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra själva installationen.

  Debian LINUX:
  Ladda hem filer:
  eterm8_VER_amd64.deb
  eterm8_VER_amd64.deb.md5
  
  Kontrollera att detta är en riktig distribution med kommandot:
    cd ~/Downloads
    md5sum -c eterm8_VER_amd64.deb.md5
  
  Installera med kommandot:
    sudo dpkg -i eterm8_VER_amd64.deb
  
  Under systemmenyns flik Educations finns nu länkar för att snabbt starta ETERM8, SimServer och GDB för ARM.

  Vill du ta bort installationen ger du kommandona:
    sudo dpkg -r eterm8
    rm ~/GMV/Eterm8.config
    rm ~/GMV/SimServer.config
  


  Övriga LINUX: ETERM8/SimServer distribueras som komprimerad "tarball". Ladda hem filer:
  eterm8_VER.tar.gz
  eterm8_VER.tar.gz.md5
  
  Kontrollera att detta är en riktig distribution med kommandot:
    cd ~/Downloads
    md5sum -c eterm8_VER.tar.gz.md5
  
  Enklast är att packa upp tar-distributionen under /usr/local/bin. Då finns programmen ETERM8, SimServer och GDB vanligtvis i sökvägen om du vill starta dom från kommandoraden i en terminal. Samtidigt är det enkelt att skapa länkar till "desktop" om du föredrar det.
    su
    cd /usr/local/bin
    cp ~/Downloads/eterm8_VER.tar.gz .
    gunzip eterm8_VER.tar.gz
    tar xvf eterm8_VER.tar
    rm eterm8_VER.tar
    exit
  
  Vill du ta bort installationen ger du kommandona:
    su
    cd /usr/local/bin
    rm eterm8
    rm md407-ram.x
    rm simserver
    rm arm-none-eabi-as
    rm arm-none-eabi-ld
    rm arm-none-eabi-objcopy
    rm arm-none-eabi-objdump
    rm arm-none-eabi-gdb
    rm qa09
    rm qa11
    rm qa12
    rm qa68
    rm qa32
    exit
    rm ~/GMV/Eterm8.config
    rm ~/GMV/SimServer.config
  
  Distributionen är avsedd för MacOS version 10.10 (Yosemite) eller senare och kommer som två "bundles", enklast är att installera dessa under /Applications.
  Ladda hem filen:
  eterm8+simserver-VER.zip
  
  Anvisningarna förutsätter att denna, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek (~) under ~/Downloads. Packa upp arkivet som i sig innehåller två arkiv:
  eterm8.app.VER.zip
  simserver.app.VER.zip
  
  Du kan öppna ett terminalfönster och installera enligt följande:
    cd /Applications
    cp ~/Downloads/eterm8.app.VER.zip .
    unzip eterm8.app.VER.zip
    cp ~/Downloads/simserver.app.VER.zip .
    unzip simserver.app.VER.zip
  
  OBS: Om du får ett felmeddelande om felaktig sökväg från ETERM8 då du försöker assemblera en fil kan detta bero på att programmet placerats i "karantän" då det packades upp exempelvis av "Safari". Gör då på följande sätt:
  1.Avsluta ETERM8.
  2.Ta bort filen: ~/Library/Preferences/GMV/Eterm8.config
  3.Starta ETERM8

  Vill du avinstallera ETERM8 och SimServer tar du bort mapparna /Applications/eterm.app och /Applications/simserver.app. Du måste också ta bort de filer där programmets inställningar sparas:
  ~/Library/Preferences/GMV/Eterm8.config
  ~/Library/Preferences/GMV/SimServer.config
  Distributionen är avsedd för Windows 10 och innehåller Codelite, GCC/GDB för Windows ("native compiler/debugger") och GCC/GDB för ARM-processorer, speciellt laborationsdatorn MD407 ("cross compiler/debugger"). Ladda hem filen med Codelite, GCC/GDB för Windows och GCC/GDB för ARM-processorer:
  codelite-amd64-VER-cse.exe
  
  Installera på vanligt sätt genom att starta installationsprogrammet. Installationen sker normalt i C:cseapp\CodeLite. Du kan ändra detta men använd inte ett installationsbibliotek där blanktecken ingår i sökvägen eftersom detta kan skapa problem med vissa av de verktyg som används.
  Codelite sparar inställningar under profilen ...AppData/Roaming/codelite som skapas då Codelite startas första gången. Om du nu har en tidigare installation av Codelite får du därför frågan
  "Keep current settings?"
  
  Då måste du svara "No" eftersom en äldre konfiguration kan ge konflikter med de nya inställningarna, den äldre profilen raderas då. Du kan också föregripa detta genom att byta namn på den gamla profilen innan du startar installationsprogrammet.
  Om du installerat ETERM8/SimServer kan du nu testa installationen av Codelite/GCC/GDB genom att följa anvisningarna i "Arbetsbok för MD407", kapitel 3.
  Efter steg 1 har du en Codelite/GCC/GDB-installation för programutveckling under LINUX ("native compiler/debugger"). Resterande instruktioner (2-5) utvidgar installationen till att omfatta en korsutvecklingsmiljö ("cross compiler/debugger") för ARM-processorer, speciellt laborationsdatorn MD407.

  Anm 1: ROOT-behörighet krävs.
  Anm 2: STARTA INTE Codelite innan du fullföljt resten av instruktionerna, då skapas konfigurationsfiler som kan skapa felaktiga sökvägar. Om du redan har en Codelite-installation bör du ta bort (eller byta namn på sökvägen) dessa konfigurationsfiler. Dom finns under /home/ANVÄNDARE/.codelite.

  1. Installera CodeLite från hemsidan (www.codelite.org )
  2. Ladda ner följande filer från denna hemsida:
  GCC X.Y.Z för ARM
  Konfiguration GCC
  Projekt mallar ("templates") för MD407: Mallar för projekt
  
  3. Skapa ett nytt bibliotek /usr/share/codelite/tools Packa upp korskompilatorn (GCC X.Y.Z för ARM) i detta bibliotek.
  Byt därefter namn på det nya biblioteket ("gcc-arm-none-eabi.....") till "gcc-arm", dvs: /usr/share/codelite/tools/gcc-arm

  4. Packa upp "Konfiguration GCC" och kopiera filen till /usr/share/codelite/config/build_settings.xml.default observera namnet.

  5. Packa upp "templates" (Mallar för projekt), då skapas biblioteken:
  md407-startup
  md407-startup-crt
  md407-startup-library
  
  Flytta dessa bibliotek till /usr/share/codelite/templates/projects Installationen är klar och du ska nu kunna programutveckla med GCC (Linux vanliga C-miljö) såväl som korsutvecklingsmiljön "GCC-ARM". Om du tidigare installerat ETERM8/SimServer kan du nu testa installationen genom att följa anvisningarna i "Arbetsbok för MD407", kapitel 3.
  Distributionen innehåller Codelite och GCC/GDB för ARM-processorer, speciellt laborationsdatorn MD407 ("cross compiler/debugger").

  1. Börja med att installera Xcode Tools, som innehåller flera viktiga programverktyg som C-kompilator, debugger för värdsystemet, make etc. Öppna en Terminal occh ge följande kommando:
  xcode-select --install
  
  Skulle du få problem finns det en utförlig beskrivning här.

  2. Ladda härifrån hem filen:
  codelite-cross(X.Y.Z).zip
  
  Detta CodeLite-paket har kompletterats med korskompilator GCC för ARM och mallar för att enkelt kunna skapa nya projekt för MD407.

  3. Om du gör en ominstallation av CodeLite, kan konfigurationsfiler, som CodeLite skapar första gången man startar programmet, ge konflikter. Detta ser du genom att det finns ett bibliotek med namnet HOME/Library/ApplicationSupport/CodeLite, ta i så fall bort detta bibliotek.

  4. I HOME/Downloads, packa upp filen codelite-cross(X.Y.Z).zip nu skapas codelite.app.

  5. Flytta "codelite.app" till "/Applications/codelite.app".

  Installationen är klar och du ska nu kunna programutveckla med CLANG/LLDB (MacOS vanliga C-miljö) såväl som korsutvecklingsmiljön "GCC-ARM". Om du tidigare installerat ETERM8/SimServer kan du nu testa installationen genom att följa anvisningarna i "Arbetsbok för MD407", kapitel 3.

  Realtidssystem

  Läromedel Realtidssystem för högskolans ingenjörsutbildningar är en direkt fortsättning på Maskinorienterad programmering och publiceras hösten 2022.