Studiematerial

Här hämtar du de senaste versionerna av studiematerial du behöver.
Men: du ska alltid först ha tagit del av anvisningarna från just din lärare.

Grundläggande datorteknik

Den aktuella tryckningen är version 2.3.
Har du en tidigare tryckning kan du "uppdatera" denna genom att föra in rättelser från följande beskrivningar:
Rättelser till tryckning 2.1 (PDF), införda i tryckning 2.2
Rättelser till tryckning 2.2 (PDF), införda i tryckning 2.3
Rättelser till tryckning 2.3 (PDF) 2023-01-28, kommer att vara införda i tryckning 2.4.

Handledningar
FLISP-handbok
Programvaror

Datum Beskrivning
2023.11.29 Digiflisp VER=2.05
Simulatorn Digiflisp för Windows, Linux och MacOS.
Endast MacOS uppgraderad till 2.05, felavhjälpt assembler (Mx/Sonoma)
digiflisp-VER-setup digiflisp_VER_amd64.deb digiflisp_VER_amd64.deb.md5
digiflisp_VER.tar.gz digiflisp_VER.tar.gz.md5
digiflisp_x86_VER.pkg digiflisp_arm_VER.pkg
2023.01.28 Exempelsamling
Exempelsamlingen är web-baserad ( öppnas i ny tab här). Behöver du exempelsamlingen "off-line" kan du också ladda hem ett komprimerat arkiv. Efter att ha packat upp arkivet startar du filen "index.html" i din web-läsare.
exempelsamling-gd.zip
Distributionen är avsedd för Windows 10 och senare. Windowsdistributionen är ett komplett självextraherande installationsprogram, digiflisp-VER-setup.exe med digital signatur ("GMV, Göteborgs Mikrovaror"). Undvik att försöka installera distributioner som saknar denna digital signatur. Installera på vanligt sätt genom att starta programmet. Digiflisp är därefter klar att användas.
För Debian-baserad LINUX finns färdigt paket. För övriga LINUX-varianter kommer Digiflisp som komprimerad "tarball". Anvisningarna förutsätter att distributionen på vanligt sätt laddas till ditt hembibliotek under /home/ANVÄNDARE/Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra själva installationen.
Debian LINUX:
Ladda hem filerna digiflisp_VER_amd64.deb och digiflisp_VER_amd64.deb.md5.
Kontrollera distributionens integritet med kommandot:
cd ~/Downloads
md5sum -c digiflisp_VER_amd64.deb.md5
Installera med kommandot:
sudo dpkg -i digiflisp_VER_amd64.deb
Digiflisp är nu klar att användas. Under systemmenyns flik "Educations" finns nu en länk för att starta programmet.
Vill du ta bort installationen ger du kommandot:
sudo dpkg -r digiflisp

Övriga LINUX:
Ladda hem filerna digiflisp_VER_tar.gz och digiflisp_VER_tar.gz.md5.
Kontrollera distributionens integritet med kommandot:
cd ~/Downloads
md5sum -c digiflisp_VER_tar.gz.md5
Enklast är att packa upp under /usr/local/bin. Då finns Digiflisp vanligtvis i sökvägen om du vill starta programmet från kommandoraden i en terminal. Samtidigt är det enkelt att skapa en länk till "desktop" om du föredrar det.
  su 
  cd /usr/local/bin
  cp /home/ANVÄNDARE/Downloads/digiflisp_VERSION_tar.gz .
  gunzip digiflisp_VERSION_tar.gz
  tar xvf digiflisp_VERSION_tar
  rm digiflisp_VERSION_tar
  exit 
Digiflisp är nu klar att användas.
Ta bort installationen med kommandot:
sudo rm /usr/bin/digiflisp /usr/bin/qaflisp
Distributionerna är avsedda för macOS Version 11 ("Big Sur") eller senare.
Distributionen "x86" används om du har en äldre dator med Intel X86-chip.
Distributionen "arm" används med datorer med M-chip ("Apple silicon").
Ladda hem filen för din Mac digiflisp.app_x86/arm.VER.pkg
Starta installationen genom att "dubbelklicka" filnamnet, distributionen är digitalt signerad så installationen startar omgående.
Programmet installeras under "/Applications" och du behöver ge ditt lösenord för att installationen ska genomföras. Får du problem med installationen, eller att programmet inte startar som det ska, så meddela oss, ange din typ av mac-dator och din version av macOS. Under tiden vi undersöker eventuella problem kan du försöka med någon av de versioner som finns i "Arkivet".

Maskinorienterad programmering

Den aktuella tryckningen är 6.3.
Ändringarna påverkar de inledande kapitlen. De tidigare kapitlen 1 och 3 har brutits ur och finns nu som inledande övningar i PDF-format, se under "Handledningar till programvaror" nedan.
Det nu inledande kapitlet om assemblerprogrammering har reviderats väsentligt.
Rättelser till tryckning 6.3, 2023-01-28 (PDF).
"Har gammal bok behöver jag köpa ny bok?" - NEJ, förmodligen inte, har du 6.2 räcker det med handledningarna nedan.

Här använder vi programpaket från olika källor och handledningarna innehåller anvisningar om hur du använder dessa. Aktuella versioner kan du ladda hem härifrån, äldre versioner finns i arkivet. Installationsanvisningar finner du längre ner på denna sida.

 • Eterm8 integrerar en enkel utvecklingsmiljö för programutveckling i assemblerspråk. Du redigerar och assemblerar ditt program och testar det sedan tillsammans med simulatorn (SimServer).
 • CodeLite används som den integrerade utvecklingsmiljön för C-programmering. Du kan arbeta med C-programutveckling för den plattform du använder (Windows, Linux eller MacOS). Men framför allt kommer du att arbeta med korsutveckling för en ARM-baserad laborationsdator. Som C-kompilator använder vi GNU GCC (debugger GDB) med undantag från plattformskompilatorn för MacOS, där används CLANG (debugger LLDB).
 • SimServer är en simulator som utvecklats speciellt för utbildningsändamål att användas tillsammans med debuggern GNU GDB. Flera olika laborationsdatorer och laborationskort stödjs av SimServer och du kan därför använda SimServer tillsammans med Eterm8 eller CodeLite för att laborera med flera olika laborationsdatorer och laborationskort, fast i den virtuella världen.

Handledningar till programvaror
Kom i gång med ETERM8


Kom i gång med GDB för ARM

Kom i gång med GCC för ARM

SimServer - Simulering av laborations- datorer
MD407 Quick GuideLaborationer med MD407
Laborations-uppgifter med simulator

Programvaror
Datum Beskrivning
2023.01.20 ETERM8 och SimServer VERSION=1.04 (0.994) OBS: SimServer 0.993 (MacOS och Linux) krashade. Denna distribution är uppdaterad med SimServer 0.994
Programmen har paketerats tillsammans för att förenkla handhavandet.
eterm8-VER-setup.exe eterm8_VER_amd64.deb eterm8_VER_amd64.deb.md5
eterm8_VER.tar.gz eterm8_VER.tar.gz.md5
eterm8+simserver-VER.zip
2022.06.21 CodeLite GCC och GCC för ARM
Här finns det skillnader beroende på din plattform.
För Windows har vi förberett ett komplett paket med CodeLite, GCC för Windows och GCC för ARM.
För Linux sker installationen i flera steg, GCC för Linux är vanligtvis redan installerad. GCC för ARM och konfigurationsfiler för korskompilering laddar du hem härifrån. CodeLite installerar du direkt från dess hemsida.
För MacOS gäller att du först måste installera utvecklingspaket ("Xcode Tools") om du inte tidigare har gjort detta. Utöver detta behöver du det paket med CodeLite, GCC för ARM och konfigurationsfiler för korskompilering som du laddar hem härifrån.
Alla instruktioner du behöver hittar du längre ned.
codelite-amd64-16.0.0-cse.exe GCC 9.2.1 för ARM
Konfiguration GCC
Mallar för projekt
codelite-cross(14.0.5).zip
2020.12.12 Exempelsamling
Exempelsamlingen är web-baserad ( öppnas i ny tab här) och fylls på efter hand. Vi håller den "bakåt kompatibel" så att inte referenser till befintliga uppgifter ändras då nya läggs till. Behöver du exempelsamlingen "off-line" kan du också ladda hem ett komprimerat arkiv. Efter att ha packat upp arkivet startar du filen "index.html" i din web-läsare.
exempelsamling-mop.zip
Distributionen är avsedd för Windows 10 och innehåller Eterm, SimServer och kommandoradsversioner av GNU binutils och GDB för ARM. Windowsdistributionen är ett komplett självextraherande installationsprogram, med digital signatur ("GMV, Göteborgs Mikrovaror"). ETERM8 och SimServer installeras på vanligt sätt genom att starta installationsprogrammet. Undvik att installera ETERM8-distributioner för Windows som saknar digital signatur.
För Debian-baserad LINUX finns färdigt paket. För övriga LINUX-varianter kommer ETERM som komprimerad "tarball". Anvisningarna förutsätter att distributionen på vanligt sätt laddas till ditt hembibliotek under /home/ANVÄNDARE/Downloads. Du måste ha "rot"-behörighet för att utföra själva installationen.

Debian LINUX:
Ladda hem filer:
eterm8_VER_amd64.deb
eterm8_VER_amd64.deb.md5
Kontrollera att detta är en riktig distribution med kommandot:
  cd ~/Downloads
  md5sum -c eterm8_VER_amd64.deb.md5
Installera med kommandot:
  sudo dpkg -i eterm8_VER_amd64.deb
Under systemmenyns flik Educations finns nu länkar för att snabbt starta ETERM8, SimServer och GDB för ARM.

Vill du ta bort installationen ger du kommandona:
  sudo dpkg -r eterm8
  rm ~/GMV/Eterm8.config
  rm ~/GMV/SimServer.config


Övriga LINUX: ETERM8/SimServer distribueras som komprimerad "tarball". Ladda hem filer:
eterm8_VER.tar.gz
eterm8_VER.tar.gz.md5
Kontrollera att detta är en riktig distribution med kommandot:
  cd ~/Downloads
  md5sum -c eterm8_VER.tar.gz.md5
Enklast är att packa upp tar-distributionen under /usr/local/bin. Då finns programmen ETERM8, SimServer och GDB vanligtvis i sökvägen om du vill starta dom från kommandoraden i en terminal. Samtidigt är det enkelt att skapa länkar till "desktop" om du föredrar det.
  su
  cd /usr/local/bin
  cp ~/Downloads/eterm8_VER.tar.gz .
  gunzip eterm8_VER.tar.gz
  tar xvf eterm8_VER.tar
  rm eterm8_VER.tar
  exit
Vill du ta bort installationen ger du kommandona:
  su
  cd /usr/local/bin
  rm eterm8
  rm md407-ram.x
  rm simserver
  rm arm-none-eabi-as
  rm arm-none-eabi-ld
  rm arm-none-eabi-objcopy
  rm arm-none-eabi-objdump
  rm arm-none-eabi-gdb
  rm qa09
  rm qa11
  rm qa12
  rm qa68
  rm qa32
  rm qriscflisp
  exit
  rm ~/GMV/Eterm8.config
  rm ~/GMV/SimServer.config
Distributionen är avsedd för MacOS version 10.10 (Yosemite) eller senare och kommer som två "bundles", enklast är att installera dessa under /Applications.
Ladda hem filen:
eterm8+simserver-VER.zip
Anvisningarna förutsätter att denna, på vanligt sätt då hamnat i ditt hembibliotek (~) under ~/Downloads. Packa upp arkivet som i sig innehåller två arkiv:
eterm8.app.VER.zip
simserver.app.VER.zip
Du kan öppna ett terminalfönster och installera enligt följande:
  cd /Applications
  cp ~/Downloads/eterm8.app.VER.zip .
  unzip eterm8.app.VER.zip
  cp ~/Downloads/simserver.app.VER.zip .
  unzip simserver.app.VER.zip
OBS: Programmen är inte digitalt signerade för MacOS, du måste själv godkänna programmet första gången det startas, gör så här:
 • Starta en terminal och ge kommandot "sudo spctl -master-disable"
 • Håll ned SHIFT-tangenten och högerklicka på applikationens ikon.
  Välj 'Open'
 • Nu får du en uppmaning att antingen öppna eller slänga programmet, välj igen 'Open', nu skapas undantag för att exekvera programmet och i fortsättningen kan du sedan starta programmet som vanligt.
(Tack Elinor för bra tips). OBS: Om du får ett felmeddelande om felaktig sökväg från ETERM8 då du försöker assemblera en fil kan detta bero på att programmet placerats i "karantän" då det packades upp exempelvis av "Safari". Gör då på följande sätt:
1.Avsluta ETERM8.
2.Ta bort filen: ~/Library/Preferences/GMV/Eterm8.config
3.Starta ETERM8

Vill du avinstallera ETERM8 och SimServer tar du bort mapparna /Applications/eterm.app och /Applications/simserver.app. Du måste också ta bort de filer där programmets inställningar sparas:
~/Library/Preferences/GMV/Eterm8.config
~/Library/Preferences/GMV/SimServer.config
Distributionen är avsedd för Windows 10 och innehåller Codelite, GCC/GDB för Windows ("native compiler/debugger") och GCC/GDB för ARM-processorer, speciellt laborationsdatorn MD407 ("cross compiler/debugger"). Ladda hem filen med Codelite, GCC/GDB för Windows och GCC/GDB för ARM-processorer:
codelite-amd64-VER-cse.exe
Installera på vanligt sätt genom att starta installationsprogrammet. Installationen sker normalt i C:cseapp\CodeLite. Du kan ändra detta men använd inte ett installationsbibliotek där blanktecken ingår i sökvägen eftersom detta kan skapa problem med vissa av de verktyg som används.
Codelite sparar inställningar under profilen ...AppData/Roaming/codelite som skapas då Codelite startas första gången. Om du nu har en tidigare installation av Codelite får du därför frågan
"Keep current settings?"
Då måste du svara "No" eftersom en äldre konfiguration kan ge konflikter med de nya inställningarna, den äldre profilen raderas då. Du kan också föregripa detta genom att byta namn på den gamla profilen innan du startar installationsprogrammet.
Om du installerat ETERM8/SimServer kan du nu testa installationen av Codelite/GCC/GDB genom att följa anvisningarna i "Arbetsbok för MD407", kapitel 3.
Efter steg 1 har du en Codelite/GCC/GDB-installation för programutveckling under LINUX ("native compiler/debugger"). Resterande instruktioner (2-5) utvidgar installationen till att omfatta en korsutvecklingsmiljö ("cross compiler/debugger") för ARM-processorer, speciellt laborationsdatorn MD407.

Anm 1: ROOT-behörighet krävs.
Anm 2: STARTA INTE Codelite innan du fullföljt resten av instruktionerna, då skapas konfigurationsfiler som kan skapa felaktiga sökvägar. Om du redan har en Codelite-installation bör du ta bort (eller byta namn på sökvägen) dessa konfigurationsfiler. Dom finns under /home/ANVÄNDARE/.codelite.

1. Installera CodeLite från hemsidan (www.codelite.org )
2. Ladda ner följande filer från denna hemsida:
GCC X.Y.Z för ARM
Konfiguration GCC
Projekt mallar ("templates") för MD407: Mallar för projekt
3. Skapa ett nytt bibliotek /usr/share/codelite/tools Packa upp korskompilatorn (GCC X.Y.Z för ARM) i detta bibliotek.
Byt därefter namn på det nya biblioteket ("gcc-arm-none-eabi.....") till "gcc-arm", dvs: /usr/share/codelite/tools/gcc-arm

4. Packa upp "Konfiguration GCC" och kopiera filen till /usr/share/codelite/config/build_settings.xml.default observera namnet.

5. Packa upp "templates" (Mallar för projekt), då skapas biblioteken:
md407-startup
md407-startup-crt
md407-startup-library
Flytta dessa bibliotek till /usr/share/codelite/templates/projects Installationen är klar och du ska nu kunna programutveckla med GCC (Linux vanliga C-miljö) såväl som korsutvecklingsmiljön "GCC-ARM". Om du tidigare installerat ETERM8/SimServer kan du nu testa installationen genom att följa anvisningarna i "Arbetsbok för MD407", kapitel 3.
Distributionen innehåller Codelite och GCC/GDB för ARM-processorer, speciellt laborationsdatorn MD407 ("cross compiler/debugger").

1. Börja med att installera Xcode Tools, som innehåller flera viktiga programverktyg som C-kompilator, debugger för värdsystemet, make etc. Öppna en Terminal occh ge följande kommando:
xcode-select --install
Skulle du få problem finns det en utförlig beskrivning här.

2. Ladda härifrån hem filen:
codelite-cross(X.Y.Z).zip
Detta CodeLite-paket har kompletterats med korskompilator GCC för ARM och mallar för att enkelt kunna skapa nya projekt för MD407.

3. Om du gör en ominstallation av CodeLite, kan konfigurationsfiler, som CodeLite skapar första gången man startar programmet, ge konflikter. Detta ser du genom att det finns ett bibliotek med namnet HOME/Library/ApplicationSupport/CodeLite, ta i så fall bort detta bibliotek.

4. I HOME/Downloads, packa upp filen codelite-cross(X.Y.Z).zip nu skapas codelite.app.

5. Flytta "codelite.app" till "/Applications/codelite.app".

Installationen är klar och du ska nu kunna programutveckla med CLANG/LLDB (MacOS vanliga C-miljö) såväl som korsutvecklingsmiljön "GCC-ARM". Om du tidigare installerat ETERM8/SimServer kan du nu testa installationen genom att följa anvisningarna i "Arbetsbok för MD407", kapitel 3.