Arkiv

Arkivet innehåller tidigare versioner av aktuella läromedel såväl som gammalt material som nu kan ha visst historiskt intresse.Observera: Programdistributionerna av Digiflisp med versionsnummer 1.X på denna sida är avsedda för utgåva 1 av läroboken.

Exempelsamling och handbok kan användas för båda bokutgåvor.

Datum Program/Version
2020.11.28 Digiflisp 1.11 .setup .deb .deb.md5
.tar.gz .tar.gz.md5
.app.zip
2019.11.28 Digiflisp 1.10 .setup .deb .deb.md5
.tar.gz .tar.gz.md5
.app.zip
2019.11.02 Digiflisp 1.09 .setup .app.zip
2019.05.24 Digiflisp 1.08
Äldre versioner än denna bör inte användas.
.setup .deb .deb.md5
.tar.gz .tar.gz.md5
.app.zip
Datum Program/Version
2021.12.23 ETERM8 och SimServer VERSION=1.0
Den första versionen för utgåva 6.2 av Arbetsboken.
eterm8-VER-setup.exe eterm8_VER_amd64.deb eterm8_VER_amd64.deb.md5
eterm8_VER.tar.gz eterm8_VER.tar.gz.md5
eterm8+simserver-VER.zip
2020.12.07 ETERM8 och SimServer VERSION=0.982
Denna version användes med utgåva 6.1 av Arbetsboken.
eterm8-VER-setup.exe eterm8_VER_amd64.deb eterm8_VER_amd64.deb.md5
eterm8_VER.tar.gz eterm8_VER.tar.gz.md5
eterm8+simserver-VER.zip
2020.03.17 ETERM8 och SimServer VERSION=0.981
Denna version användes speciellt med utgåva 5 av Arbetsboken.
eterm8-VER-setup.exe eterm8_VER_amd64.deb eterm8_VER_amd64.deb.md5
eterm8_VER.tar.gz eterm8_VER.tar.gz.md5
eterm8+simserver-VER.zip
2019.03.22 CodeLite, GCC och GCC för ARM
Dessa versioner användes speciellt med utgåva 5 av Arbetsboken.
codelite-amd64-13.0.0-cse.exe GCC 9.2.1 för ARM
Konfiguration GCC
Mallar för projekt
codelite-cross(13.0.8).zip
Samlat material från tiden GMV/microlf finns här, öppnas i ny tab.