Arkiv

Arkivet innehåller tidigare versioner av aktuella läromedel såväl som gammalt material som nu kan ha visst historiskt intresse.

Datum Program/Version
2021.10.08 Digiflisp 2.03 .setup .deb .deb.md5
.tar.gz .tar.gz.md5
.app.zip
2023.08.22 Digiflisp 2.04 .setup .deb .deb.md5
.tar.gz .tar.gz.md5
.app.zip
Datum Program/Version
2022.12.17 ETERM8 och SimServer VERSION=1.03
SIMSERVER=0.993.
eterm8-VER-setup.exe eterm8_VER_amd64.deb eterm8_VER_amd64.deb.md5
eterm8_VER.tar.gz eterm8_VER.tar.gz.md5
eterm8+simserver-VER.zip
2021.12.23 ETERM8 och SimServer VERSION=1.0
Den första versionen för utgåva 6.2 av Arbetsboken.
eterm8-VER-setup.exe eterm8_VER_amd64.deb eterm8_VER_amd64.deb.md5
eterm8_VER.tar.gz eterm8_VER.tar.gz.md5
eterm8+simserver-VER.zip
Samlat material från tiden GMV/microlf finns här, öppnas i ny tab.